Trnová koruna

05.11.2013 16:33

Víš ty, co znamená dnes to ticho ve vězení?

To ticho hrobové, když osm ještě není?

Proč posloucháš s nervy jak struny napjatými?

Přijdou-li pro tebe, pak budeš mezi vybranými.

Verši věnovanými Památce mrtvých kolegů z pera Jiřího Zborníka, jednoho z dvanácti píseckých policistů, odsouzených v roce 1944 za poslech rádia a šíření zahraničních zpráv německým zvláštním soudem k trestu smrti, začíná kniha Trnová koruna. K jejímu napsání autoři Miroslav Baloušek, Zdeněk Duda a Radek Velebil využili řadu dokumentů. Podstatnou část publikace tvoří ty, které shromáždil Jiří Zborník, muž, který se 13. prosince 1944 podruhé narodil.

Jde o příběh docela obyčejného člověka, jenž „se vlivem doby a shodou okolností“ dostal do situací, které obyčejné nebyly. On a dalších jedenáct policistů se ocitli v mezních situacích, stavějící člověka do těžké životní zkoušky, nemilosrdně prověřující jeho charakter. Název knihy odkazuje na vyznamenání, jehož nositeli se mohli stát ti, kdo přežili nacistické věznice a koncentrační tábory. Je cenná řadou dobových snímků i novými skutečnostmi, apely a fakty od lidí, kteří protektorátní dobu zažili z té snad nejhorší možné stránky.

Publikace interpretuje prožité utrpení, které bezprostředně po jeho skončení sepsal Jiří Zborník. Na něj navazuje pohled rodinné paměti, dokreslené – což je neméně důležité - historií regionální. Obraz doby krutě zvrácené, kterou současník chápe jen obtížně, tak nabývá na plastičnosti. Řečeno slovy autorů, „jednu z těch perspektiv prezentuje pohled vždy nějak subjektivně podbarvené objektivní historie, která ví – anebo chce vědět - jak se to událo, proč a v jakém a čím zájmu“.

Upozorňují také na nutnost  vracet se ke starým filmům. Byť nejsou vždy historicky zcela přesné, mají i současníkům pořád co říci. Například film Klíč režiséra Vladimíra Čecha z roku 1971. Jiří Zborník o něm svého času napsal: „Film věrně líčí popravy v sekyrárně. Stál jsem bezděky před obrazovkou a prožíval to strašné nervové vypětí jako tenkrát v pankrácké cele. Televize by měla film Klíč opakovat… Vždyť my, pamětníci, jeden po druhém odcházíme a mladí tu dobu neznají. A nesmí se zapomenout.“

 

Knihu vydalo Naše vojsko. (Mašovická 202/8,142 00 Praha 4; tel.: 224 313 071; e-mail: info@nasevojsko.eu; www.nasevojsko.eu)

 

                                                        Jana Časnochová-Vrzalová

 

 

Čas na celách pankrácké sekyrárny vězňům velmi rychle utíkal, neboť žádný z nich netušil, kdy na něj přijde řada.

                                                               Z knihy Trnová koruna

 

„Hnacím motorem naší práce byla myšlenka zachování  světlé památky hrdinů z doby německé okupace pro nejširší veřejnost, v časech, kdy v České republice sílí ultrapravicové hnutí pod vedením Dělnické strany, kdy se začíná, objevovat popírání holocaustu, vynořují se různé nacistické symboly  a některé privátní akce oslavují zaniklou moc nacistů.

                                           

                                                               Miroslav Baloušek, Slovo závěrem