Tragédie mnichovské dohody

07.02.2013 18:43

 

Skutečná fakta a odhalené mýty

Mnichovská dohoda a s ní spojené zrada Československa ze strany Francie a Velké Británie jsou traumata, která v našem národě přežívají stále. V průběhu desítek let o nich bylo napsáno nepřeberné množství publikací, statí, úvah, hodnocení. Zdálo by se tedy, že je téměř nemožné sdělit v tomto směru něco nového. Publikace Františka Čapka a Jitky Lunerové je důkazem, že zmíněné téma ještě zdaleka není vyčerpáno.

Stručná, jasná, srozumitelná i laické veřejnosti, přehledná – tak lze jejich práci charakterizovat.  V dějinách se nehraje na „co by kdyby“. Bernou mincí jsou výlučně fakta. K nim oba autoři přistupují s pokorou a s maximální snahou o objektivitu. Na knize oceňuji zejména její přehlednost. Rozdělit ji do kapitol začínajících nastolením klíčových otázek, které si veřejnost, zajímající se o dějiny klade nejčastěji, byl zajisté dobrý nápad. Stejně jako skutečnost, že autoři se nesoustředili jen na Mnichov samotný, nýbrž na souvislosti vyplývající z předchozího vývoje ve světě a zvláště pak v Evropě. Je to logické, neboť každá dějinná událost je důsledkem předchozích událostí. Kniha přináší nové neotřelé pohledy na Edvarda Beneše a jeho vztah k Francii a co považuji za důležité, jelikož na to se u nás dost zapomíná, že autoři zmínili rovněž problémy související s maďarským revizionismem – jeho územní nároky – a na chování horthyovského Maďarska ve vztahu k tehdejšímu Československu. Je to důležité rovněž s ohledem na současné dění v této zemi.

Oceňuji, že se v publikaci objevila zmínka o tom, že pojem sudetský Němec je uměle vytvořen. Jde o fakt, jenž zatím není trvale usídlen v povědomí široké veřejnosti. Sudetoněmecké otázce a problematice platnosti mnichovské dohody je věnováno hodně prostoru, což je jen dobře také v souvislosti s neustávajícími požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu vůči ČR a jeho neutuchajícími snahami dosáhnout zrušení prezidentských dekretů. Do jedné dějinné etapy nechává nahlédnout způsobem, který čtenáři umožňuje nastolené skutečnosti zhodnotit samostatně a vyvodit si vlastní závěry. Rozhodně by byla výborným doplňkem pro výuku dějepisu na středních i vysokých školách.

Rovněž po grafické stránce je kniha zajímavá - přehledné uspořádání, vhodně doplněné medailonky, výňatky z dobových dokumentů a snímky.

Knihu s podtitulkem vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., Holandská 3, 639 00 Brno. Objednávky na: http://knihy.cpress.cz; distribuce@cpress.cz; tel: 800 555 513.

 

                                                                                  Jana Časnochová-Vrzalová