Toto gesto oceňujeme

11.06.2012 19:04


Dopis, který v předvečer 70. výročí lidické tragédie prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck zaslal českému prezidentu Václavu Klausovi je gestem, jehož si nesmírně vážíme. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a sympatizanty, jej vítá jako vstřícný krok, jako naději pro budoucnost.
Oceňujeme, že pan prezident Joachim Gauck se nesnížil k líbivému přepisování dějin, jak je to v naší zemi v posledních letech moderní, a že se nebál otevřeně říci pravdu, byť pro něj, jako pro hlavu Německa, to muselo být velice těžké. Z jeho strany zajisté vyžadovalo nesmírnou odvahu přiznat zločiny, jichž se nacistické Německo na našem lidu dopustilo a ocenit statečnost těch, kteří se podíleli na likvidaci katana českého národa R. Heydricha. Slova J.
Gaucka svědčí o jeho vysokém morálním kreditu.
V těchto dnech, kdy si připomínáme 70. výročí heydrichiády, v postoji německého prezidenta spatřujeme naději na prohloubení vzájemné spolupráce našich zemí a překonání nedůvěry, vyplývající z tragické minulosti. Věříme, že nás semkne v zájmu mírové budoucnosti.
 


Ing. Jaroslav Vodička
Předseda ČSBS