Tisková zpráva

25.08.2015 09:23

Tisková zpráva

Galerie ve věznici? Ano!

Památník Lidice a Skanzen Důl Mayrau zapůjčili část exponátů pro žáky, vězně do učiliště ve věznici Vinařice.

Střední odborné učiliště, Hlavní 245, 273 07 Vinařice

POD PATRONACÍ MINISTRA Mgr. JIŘÍHO DIENTSBIERA A

PŘEDSEDY ASOCIACE PEAGOGŮ VE VĚZEŇSTVÍ PhDr. JANA BEERA,

ve spolupráci se Skanzenem Důl Mayrau a Památníkem Lidice

 

slavnostně zahajuje komplex výstav

k 50. VÝROČÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚZNICI VINAŘICE

 

Srdečně Vás zveme dne 7. 9. 2015 v 9.00 h na slavnostní zahájení výstav

 

SVĚT DOLU MAYRAU A CYKLUS VÝSTAV PAMÁTNÍKU LIDICE

pro žáky Středního odborného učiliště v areálu věznice Vinařice.

Zájemci o účast na vernisáži musí nejpozději do 1. 9. 2015 nahlásit jméno, č.  obč.  průkazu na info@souvin.cz a podrobný popis fotoaparátu či kamery. Nesmí se vnášet mobilní telefony, požadavek na povolení vstupu přeposíláme vedení věznice Vinařice. Parkování vozidel je v protějším skanzenu Mayrau, vstup je limitován ve skupinách max. po 15 účastnících.

 

Hodinový program bude sestávat z přivítání hostů, krátkého uměleckého vystoupení žáků školy, prohlídka prvního dílů cyklu výstav, které budou po dobu 2 a více let instalovány ve výstavních prostorách.

Mezi význačný společenský přínos komprehenzivní střední školy patří vytvoření ojedinělého integrovaného výchovně vzdělávacího projektu se sociálním partnerem, vedením věznic ve Vinařicích a v Novém Sedle v evropském rozměru s mimořádně úspěšnými výsledky v resocializaci žáků, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody, tedy sociálně i ekonomicky vyloučených osob, osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných.

Soukromá škola, nezisková organizace nevybírá školné a intenzivně využívá nejmodernější technologie financované z dotačních programů MŠMT i našeho kraje. Tato střední škola, ve které jsou všichni žáci (přes 300 žáků) klienty SPC využívá moderní formy didaktické techniky i současné dostupné prostředky pro inkluzivní vzdělávání. Za 7 let činnosti aktivně rozšiřujeme účast žáků v prestižních projektech, projektu UNIV2 kraje, vybavení digitálními tabulemi formou financování OP VK EU, účast v projektech pro zřízení školního psychologa, metodika prevence, asistentů pedagoga či dotačního programu pro pořízení kompenzačních pomůcek.

Škola je zapojena do ověřování jednotných závěrečných zkoušek a v letošním a do letošního roku získalo výuční list 1004 žáků, vězňů. V rámci inkluzivního vzdělávání škola velmi těsně odborně spolupracuje s řadou akademických autorit ve vzdělávání, především v romistice, školství, zvláště ale v penitenciární sféře s odborníky na psychologii dospělých v obou věznicích i dalšími neziskovými organizacemi. Asistenti pedagoga jsou zvláště využívání pro zvyšování gramotnosti a výuku českého jazyka (vietnamština, romština, bulharština, ruština), v matematice suplují velmi špatnou a regionálně nerovnoměrnou úroveň znalostí žáků z předchozího základního vzdělávání. Škola zajišťuje mimořádné kulturní zážitky pro žáky ve věznicích. Pořádáme koncerty, přednášky o sexuální, protidrogové, rodinné a další problematice. Škola se soustředila pouze na řemeslné a praktické obory vzdělání jako je zahradník, kuchař, malíř, zedník, truhlář a podobně. V letošním roce zahájila výuku v praktické škole dvouleté a rozšiřuje ji ve speciálních třídách. SPC využívá nejmodernější diagnostické nástroje pro věkové kategorie žáků 18 -100 let, například testy Woodcock – Johnson a systém Diagtis a nejnověji i vynikající testy MŠMT NIQES na portále InspiIS, ISET.

Hlavní myšlenkou školy je integrovaný výchovně vzdělávací projekt ve spolupráci s vedením věznic, tedy hlavním sociálním partnerem i za brány věznic, tedy vzdělávací cyklus uzavřený pomocí při uplatnění na trhu práce.

S podporou Rady školské právnické osoby i téměř 70 zaměstnanců, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, učitelů bych Vás ráda pozvala na otevření cyklu výstav ve spolupráci jak se skanzenem Důl Mayrau, tak Památníkem Lidice.

 

Harmonogram putovních výstav v SOU Vinařice:

 

Ing. Jan Karlík + Důl Mayrau            (Skanzen Mayrau)                             

1. 9. 2015 – 31. 10. 2015

          Heydrichiáda + Tragédie Lidic                                                                        

9. 11. 2015 – 22. 12. 2015

          Ohlasy lidické tragédie ve světě +Tragédie v Ležácích                                          

11. 1. 2016 – 4. 3. 2016

          Návrat lidických žen + Návraty lidických dětí                                                             

14. 3. 2016 – 29. 4. 2016

          Porrajmos + Lety                                                                                               

9. 5. 2016 – 24. 6. 2016

          Tragédie v Telavågu +Tragédie v běloruské Chatyni                                

5. 9. 2016 – 29. 10. 2016

          Tragédie v Oradour-Sur-Glane +Tragédie v San Pancraziu                    

7. 11. 2016 – 16. 12. 2016

          Č. Malín – Lidice volyň. Čechů + Zapomenuté Javoříčko                         

9. 1. 2017 – 3. 3. 2017         

Lidičtí muži v boji za svobodou + České stopy ve Skotsku                     

13. 3. 2017 – 28. 4. 2017

          Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové

9. 5. 2017 – 23. 6. 2017

          František Kánský, český četník a dozorce z tábora Lety + Hirošima 1945 – 2005          

4. 9. 2017 – 27. 10. 2017

          Dum spiro spero                                                                                                

6. 11. 2017 – 15. 12. 2017

 

Tiskovou zprávu z podkladů Skanzenu Mayrau, Památníku Lidice, dále střední školy, SPC a PPP zpracovala PhDr. M. Drdová a Karel Pleiner, kurátor výstav.

Kontakty:

info@souvin.cz; 737332973, 312291724 , adresa: Střední odborné učiliště, Hlavní 245, 27307 Vinařice, Mgr. Jana Černá, zřizovatelka Středního odborného učiliště, místa vzdělávání Vinařice, Nové Sedlo a Kladno, i s patronátním SOU Jiřice, email info@souvin.cz, 312291724, mob. 737332973