Tisková zpráva

30.05.2014 10:19

Chceme stavět mosty

„Za nejdůležitější považuji vést dialog,“ zdůraznil ministr kultury Daniel Herman, který se dne 27. května 2014 na pozvání předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslava Vodičky zúčastnil jednání jeho ústředního výboru.

 

Přijetím pozvání tak ministr reagoval na dopis zaslaný letos v březnu premiérovi Sobotkovi, v němž kromě jiného ČSBS kritizoval skutečnost, že Daniel Herman se stal předsedou Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) v ČR.

 

Během velice otevřené diskuse si členové ÚV vyslechli ministrovy názory a postoje. Mj. se dozvěděli, že pan ministr pochází z rodiny, kterou velice citelně a nemilosrdně zasáhla druhá světová válka a německý nacismus. Mnoho jejích členů zahynulo v koncentračních táborech.

Daniel Herman upozornil, že SAG je mnohem starší než Sudetoněmecký Landschmanschaft, s níž je někdy SAG spojován. SAG vznikl v roce 1946. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od středověkého literárního díla Ackermann aus Böhmen/Oráč z Čech (Vyšehrad, 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města Pražského. Je to dialog člověka se smrtí o životě a smrti, o smyslu života, o bolesti… Zakladatelé Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení. Od svého vzniku se SAG distancoval od revanšistických tendencí. Jeho hlavním smyslem je dialog.

 

Jak ministr kultury poznamenal, máme obrovské štěstí, že žijeme v Evropské unii – v Evropě bez válek. Vyjádřil znepokojení na narůstající xenofobií, rasismem, které označil za fašizující tendence, a současně podtrhl význam KULTURY PŘIPOMÍNÁNÍ, tedy hledat poučení v minulosti s přesahem do budoucnosti.

 

Členové ČSBS  ocenili upřímnost a otevřenost ministra Hermana i skutečnost, že si na ně udělal čas a  přišel mezi ně.  

 

Na závěr se shodli, že v dialogu budou pokračovat.