Tiše odešel

18.03.2013 19:14

 

V sobotu 23.února 2013 zemřel ve věku 93 let náš spoluobčan pan Václav Ráža. Tak by mohlo znít krátké smuteční oznámení. V jeho případě se ale na chvilku zastavme a připomeňme si, kdo to vlastně byl ten náš soused.

Pan Václav Ráža se narodil 20.října 1919 v Semidubech (Volyně, dnešní Ukrajina). V době napadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941 vykonával presenční vojenskou službu v Rudé armádě a tak se bojů zúčastnil již od začátku války. Počátkem roku 1942 se v Buzuluku začala formovat československá vojenská jednotka a tak se do ní samozřejmě, jako volyňský Čech, v únoru 1942 přihlásil. Zúčastnil se řady bojů, léta snášel všechny těžkosti válečných útrap, zranění a nemoci se mu nevyhnuly. Konce války se dočkal poblíž Prostějova. Dostal se i do Prahy a k Mělníku, kde se mu obzvláště líbilo. Líbilo se mu tak, že se zde poté usadil.

 

         V Buzuluku                                    Při přebírání vyznamenání od velvyslance RF

 

Před 70 lety v březnu 1943 v souvislosti s prvním bojovým vystoupením československého praporu pod velením tehdejšího plukovníka Ludvíka Svobody poprvé zazněl název neznámé malé vesnice Sokolovo jižně od Charkova. Ano, správně se domníváte. Už v této jednotce sloužil společně s Otakarem Jarošem, Antonínem Sochorem, Richardem Tesaříkem a dalšími ten, o kterém si čtete. Náš soused, v té době zástupce velitele družstva v hodnosti svobodníka, pan Václav Ráža, který v minulých dnech tiše odešel.

S panem Václavem Rážou jsme se naposledy rozloučili 28. února 2013 ve smuteční síni v Kralupech. Při obřadu mu byly, jako válečnému veteránovi, vzdány i vojenské pocty. Čest jeho památce.