Talkshow Geni a Míši / zneužití zkratky TGM

01.10.2014 14:30

Dopis od předsedy Rady pro rozhlasové vysílání.pdf