Stíhač nad Brnem

02.01.2009 15:37

   Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem je název knihy věnované především památce poručíka armádního letectva USA W. L. Kigginse, který zahynul 11. října 1944 v boji nad městem, když byl sestřelem německou protileteckou obranou letiště v Brně-Slatině.
   Knihu sestavil Ivo Koukola, jak se skromně píše na místě, kde obvykle bývá uveden autor. Za autorství této výpravné a bohatě dokumenty doložené publikace, která vyšla v druhém doplněném vydání, by se nemusel stydět ani renomovaný autor literatury faktu.

   I. Koukola mapuje aktivitu Slatinského historického klubu, jejímž výsledkem byl nejen nález a vyzdvižení ostatků letce Kigginse a zakonzervování trosek letadla, ale i důstojné předání těchto pietních relikvií do USA. Práci doplnil informacemi o dalších amerických letcích, které postihl stejný osud v nedaleké Blučině,
Tišnově či u Boskovštejna. Vzpomněl také na civilní oběti náletů. Knihu doplňuje děkovný dopis americké ambasády z ledna roku 2008.

   Za přínosné považuji zařazení kapitoly nazvané Společnost pro vyhledávání hrobů padlých vojáků, která  může působit inspirativně.

   Ivo Koukola soustředil nadšence, kteří mu pomohli nejen při sběru materiálů, ale také jako autoři některých kapitol.

   Publikace má přes dvě stě stran a je doplněna dobovými dokumenty a fotografiemi. Vyšla k prvnímu výročí (11. 10. 2007) odhalení pomníku poručíku W. L. Kigginsovi.