Stateční

15.03.2012 14:37

 

Vždy je rádi vidíme

(K výročím bojů u Jasla a Sokolova)

Kdo přijde? , říkáme si před každým setkání veteránů druhé světové války u příležitosti slavných bitev československé zahraniční armády. Na naše, dovolím si říct přátele, se těšíme a doufáme, že si potřeseme rukou a popovídáme o tom, jak to tenkrát bylo…

Mnozí z nich už dávno překročili devátý křížek života, o to je obdivuhodnější vitalita příchozích, že i v nepřízni únorového počasí a kalamit si našli cestu do hlavního sálu Ministerstva obrany v Praze 6–Na Valech.

Důstojné připomenutí 69. výročí bitvy u Sokolova, prvního vystoupení čs. zahraniční armády na východě, a 67. bojů u polského Jasla, největšího válečného nasazení československých dělostřelců v dějinách, uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a konalo se v pátek 17. února 2012.

Nedílnou součástí programu bývají zdravice hostů z předsednictva. Hold vojákům z východní fronty vzdal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Ředitelka odboru Péče o válečné veterány MO ČR Iveta Hlásecká vzpomínala na zesnulou legendární snajperku, řidičku a zdravotnici plk. v. v. Marii Lastoveckou a na návštěvu Sokolova. Zástupce náčelníka GŠ AČR genmjr. František Malenínský se svěřil s hrdostí na to, že je příslušníkem dělostřelectva. Historickým exkurzem vrátil přítomné o skoro sedmdesát let zpátky historik VHÚ Jindřich Marek, a po něm přímý účastník bojů, brig. gen. v. v. Miloslav Masopust.

Nechyběly zdravice plk. v. v. Juraje Drotára, člena předsednictva SZPB a plk. v. v. Pavla Vranského, místopředsedy ČSBS.

„Vy, vojáci východní fronty, jste bojovali v nelehkých podmínkách politických, společenských a klimatických. Dovolím si konstatovat, že dnešní mladá generace si vůbec neumí představit, jak těžká byla cesta, kterou jste museli v boji za obnovu demokracie a svobodu Československa urazit. Nasazovali jste přitom to nejcennější, co člověk má, svůj život. Za to vám patří velký dík“.

Květoslava Volková, zástupkyně České obce sokolské, dodala že není bez zajímavosti fakt, že Hrdinové SSSR Otakar Jaroš, Antonín Sochor, Richard Tesařík i Josef Buršík rovněž propagovali sokolské ideály. Všechny přítomné pozvala na akce spojené se 150. výročím založení Sokola, které vyvrcholí Všesokolským sletem (informovali jsme v NO č. 4 na této straně).

Závěrečné slovo oceňující hrdinství bojovníků měl předseda ČsOL Pavel Budínský.

 

Sokolováků přišlo pět ze šestnácti žijících. Nejstarší, osmadevadesátiletý plk. v. v. MUDr. Gustav Singer, CSc., u Sokolova lékař druhé roty. Michal Demjan, „zapomenutý voják“, který byl ještě donedávna pouhým desátníkem. Dnes už je četařem. Pětadevadesátiletý plk. v. v. Antonín Bukový, poslední žijící příslušník tzv. Oranské skupiny a výsadkář z východu. Brig. gen. v. v. Alexander Beer, tankista a „věčný rebel“. Plk. v. v. Vasil Hajdur, rodák z Podkarpatské Rusi, který se do Buzuluku dostal poté, co prošel peklem gulagu.

Nebyli tu jen Sokolováci, ale i další vojáci, kteří prošli mnoha boji, s rozličnými osudy. Např. Rusíni plk. v. v. Vasil Korol, který na Dukle přišel o ruku, plk. v. v. Michal Fedorko, statečný průzkumník a velitel, volyňský Čech mjr. v. v. Rostislav Kubišta, který prošel boji v řadách Rudé armády, a mnozí další, které vždycky rádi vidíme a vážíme si toho, co v nelehké době dokázali.

Stateční, bez jejich hrdinství, a jeji ch kamarádů, kteří už dnes nejsou mezi námi, bychom tu dnes nebyli.

Karel Štusák

Vyšlo v čísle 6 (14. března 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokolováci (zleva Antonín Bukový, Gustav Singer, Vasil Hajdur, Alexander Beer a Michal Demjan) společně se členy ČsOL Praha 1 v dobových uniformách.