Stanovisko předsedy ÚV ČSBS k teroristickému útoku v Paříži dne 13. listopadu 2015

16.11.2015 12:12

Stanovisko předsedy ÚV ČSBS k teroristickému útoku v Paříži dne 13. listopadu 2015

Mysleme na Paříž!  Mysleme na ni v těchto hodinách a dnech o to víc, protože rukou teroristů v tomto krásném městě nad Seinou v pátek 13. listopadu zemřely desítky převážně mladých lidí. Jménem ÚV ČSBS i jménem svým posílám hrdé Francii, městu Paříži a především všem blízkým tragicky zemřelých upřímnou, hlubokou soustrast.

Co se to s naším kontinentem vlastně děje? Jakoby na půdě Evropy, 70 let po konci 2. světové války, počínala se nová válka? Jaké důsledky pro Evropu bude mít tento teroristický čin? Především – budeme už žít v jiné Evropě, změněné nejen bolestí blízkých oněch pařížských obětí teroristického útoku. Musíme být i jako občané ČR daleko víc ve střehu, být připraveni, že mohou kdekoliv na našem kontinentě následovat ataky další, neméně kruté.

ČSBS se všemi silami bude snažit, aby především u mladé generace ono ohrožení našeho světa a našich hodnot stále připomínal. Budeme prostě muset o svobodu, o naše právo na demokracii, o hrdost nad křesťanskými i kulturními hodnotami více bojovat. Prostě to tak je. Evropa se dnem 13. listopadu 2015 mění – musíme se změnit i my, občané ČR.

plk. v. v. Ing. Jaroslav Vodička – předseda ÚV ČSBS