Stanovisko OV Benešov Českého svazu bojovníků za svobodu k účasti členů české vlády na 68. sudetoněmeckém dni 4. a 5. června 2017 v Augšpurku

07.06.2017 07:49

Stanovisko OV Benešov Českého svazu bojovníků za svobodu

k účasti členů české vlády na 68. sudetoněmeckém dni 4. a 5. června 2017 v Augšpurku

 

Oblastní výbor Českého svazu bojovníků v Benešově ostře protestuje proti aktivní politické účasti členů české vlády – Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana – na uvedeném setkání potomků a sympatizantů bývalých občanů Československa, těch, kteří se ve druhé polovině 30. let minulého století dopustili zrady Československa a téměř všichni mimořádně aktivně podporovali nacismus.

Zástupci české vlády na zmiňovaných srazech „sudetů“ (D. Hermann minulý rok, P. Bělobrádek letos) přijali a opakují tradiční lži „sudetů“ o odsunu německé menšiny z našeho pohraničí v r. 1945: lži, že prý šlo o vyhnání, že to údajně byla etnická čistka, že to byl trest formou kolektivní viny – nic z toho není pravda; avšak „sudeti“, stejně jako někteří čeští politici, vědí, že platí Goebbelsovo heslo „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Proto lži stále opakují.

„Sudetští“ Němci a jejich potomci sdružení v landsmanšaftu nikdy neprojevili lítost nad tím, že oni, resp. jejich předci, podporovali nacismus a tím se v té době jako českoslovenští občané dopustili vlastizrady, která se podle tehdejších zákonů trestala smrtí; nikdy se nezřekli svého obdivu a aktivní podpory Konráda Henleina a jeho Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF), resp. Sudetendeutsche Partei (SdP), svého obdivu a aktivní podpory Adolfa Hitlera a jeho NSDAP, SS, Wehrmachtu; nikdy se kriticky nevyrovnali se svou aktivní účastí ve Freikorpsu, svou účastí na zločinech nacismu.

„Sudetští“ Němci, nacisté, před okupací vraždili naše vojáky, četníky, spoluobčany; za okupace napomáhali masovému vyvražďování našich občanů, vypalování obcí (např. Lidic). Nikdy za tyto zločiny potrestáni nebyli, nikdy se oni ani jejich potomci a sympatizanti za tyto zločiny neomluvili.

„Sudetští“ Němci, nacisté, aktivně pomáhali při vykrádání našeho hospodářství − v oficiální čs. zprávě, předložené norimberskému tribunálu s hlavními válečnými zločinci pod názvem „Německé zločiny proti Československu“, byly škody a ztráty spojené s německou okupací a válkou vyčísleny sumou 347,5 miliardy tehdejších korun (viz znalecký posudek Leopolda Chmela z procesu s K. H. Frankem, publikován v roce 1946). Na Slovensku dosáhly válečné škody 114,5 miliardy korun.

Přítomnost místopředsedy a ministra české vlády je důkazem, že současná vláda překrucování historie ignoruje a nebezpečí politické revanše podceňuje.

Považujeme za nesprávné, jestliže vedení ČSBS ještě před konáním zmíněného sudetoněmeckého dne proti účasti zástupců české vlády na něm oficiálně důrazně neprotestovalo.

5. 6. 2017

za OV Benešov

plk. v. v. Ing. Jaroslav Kubíček, předseda OV

PhDr. Vladimír Pelc, předseda ZO ČSBS Benešov

csbs.bn@seznam.cz