Stanovisko MěV ČSBS

26.05.2015 13:51

Vedení MěV Českého svazu bojovníků za svobodu Brno odsuzuje

omluvu sudetským Němcům

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedení Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Brno ostře nesouhlasí s omluvou Zastupitelstva města Brna vůči sudetským a brněnským Němcům za jejich poválečný odsun z Československé republiky, v podobě schválené „Deklarace smíření o společné budoucnosti“, která byla schválena dne 19. 5. 2015. Tato zcela bezprecedentní deklarace byla navržena a prosazena brněnskou radniční koalicí. Děkujeme těm členům Zastupitelstva města Brna, kteří se této akci postavili a naopak kritizujeme a stydíme se za ty členy vedení města, kteří tuto deklaraci schválili.

Stejně tak vedení Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Brno naprosto odmítá a kritizuje připravovaný „Pochod smíření“, organizovaný „Česko-rakouským fórem pro dialog“, který si má dne 30. 5. 2015 připomenout údajný nehumánní a nelidský poválečný odsun brněnských Němců v květnu 1945. Členy i sympatizanty ČSBS zejména pobuřuje, že nad touto akcí převzal záštitu i brněnský primátor. Nevidíme důvod se někdejším brněnským Němcům, kteří v minulosti způsobili tolik příkoří i utrpení českému národu, se za cokoliv omlouvat.

 

V Brně dne 25. 5. 2015

 

Za MěV ČSBS Brno:

 

Irena Matyášková, v. r.

předsedkyně MěV ČSBS Brno