Stanovisko ČSBS k vystoupení B. Posselta v ČT.

18.11.2014 10:30

Bernd Posselt pro nás není věrohodným partnerem

Jsme pro věcný dialog s německou stranou, avšak Bernd Posselt pro nás věrohodným partnerem není. Nepovažujeme za vhodné a moudré, že tento politik, novinář a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení dostal prostor v Událostech a komentářích, vysílaných ve veřejnoprávní ČT dne 11. listopadu 2014.

Těžko lze uvěřit snaze o smířlivý tón člověku, jenž prezidentské dekrety, nejen jím mylně označované za Benešovy, ještě zcela nedávno charakterizoval coby nebezpečný rakovinový nádor na evropské jurisdikci, které musí být konečně odstraněn a který podle něj patří na smetiště dějin, jelikož jejich další existence zbytečně zatěžuje společnou budoucnost Čechů a Němců.

Lze vůbec brát vážně jeho vyjádření v ČT, když ještě letos v červnu v Augsburgu v projevu při závěrečném zasedání 65. sudetoněmeckého sjezdu prohlásil, že dekrety podle něj oživují ducha nacionalismu, který vedl k rozpoutání obou světových válek. Česko by se prý od této hrozné zátěže mělo oprostit.

V rámci projektu Rozhovory přes hranici B. Posselt vystoupil v Praze v diskusi, organizované Knihovnou Václava Havla, aby pohovořil o česko-německých vztazích čtvrt století od listopadu 1989.

Je nezbytné mluvit o minulosti, tedy i o jejích temných stránkách, vzít si z nich poučení pro budoucnost. K dialogu je ovšem nutné si vybírat partnery přístupné objektivnímu pohledu. Za takového rozhodně B. Posselta ani SKS nepokládáme.

Nejsme nacionalisté, v Německu máme hodně přátel, s nimiž se setkáváme jako rovný s rovným. Proto také netajíme, že bezprostředně po válce, v roce 1945, došlo k excesům namířeným proti německému obyvatelstvu.

Žijme ve 21. století a rozhodně si nepřejeme opakování tragických událostí toho předchozího. Chceme Evropu rovnocenných národů žijících v míru, bez revizí poválečného uspořádání.

Bohužel, z projevů B. Posselta čiší snaha minulost revidovat, upravovat tak, jako by začínala až s koncem druhé světové války v roce 1945, zamlčovat důležitá fakta, jako třeba nezastupitelnou roli Sudetoněmecké strany na rozbití Československa, mnichovskou dohodu, řádění sudetoněmeckého freikorpsu v našem pohraničí, protektorát, ale také skutečnost, že předválečné Československo bylo k národnostním menšinám - tedy i k Němcům – v Evropě nejliberálnější. Za povšimnutí stojí, že z jeho řeči v ČT se vytratilo vše, co dlouhá léta hlásal. Otázka zní proč, a co tím sleduje?!

 

                                                                                                       ÚV ČSBS