Stanovisko ČSBS k prezentaci v bulvárních a internetových médiích, na základě žádosti takového média, s tématem sudet:

10.10.2016 09:19

Stanovisko ČSBS k prezentaci v bulvárních a internetových médiích, na základě žádosti takového média, s tématem sudet:

 

Vedení ČSBS se s citlivými tématy, k nimž bezesporu téma sudet patří, nebude prezentovat v bulvárních médiích, v dalších soukromých médiích či na soukromých internetových stránkách, prostě nikde tam, kde je možnost nekontrolovaného střihu a manipulace s výkladem, záznamem, v neprospěch ČSBS. Jsou v tomto směru nedobré zkušenosti. Na médiích veřejné služby s prezentací názorů představitelů ČSBS větší problém není. Stejně tak jako s některými tištěnými  periodiky. Prosím tedy, abyste vzal na vědomí, že nikdo z vedoucích představitelů ČSBS Vaše pozvání na natáčení Vašeho pořadu nepřijme . Pokud by ale pan Krystlík si chtěl o tématu sudet popovídat s našimi  členy,a dalšími zájemci, nejenom se samotným vedením ČSBS, samozřejmě toto setkání, ovšem výhradně na půdě ČSBS, lze zorganizovat.Nicméně vyjasněme si základní vztah. Snaha o diskusi představitele ČSBS s podporovatelem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku, z.s. vychází z vaší strany, potažmo ze strany pana Krystlíka. Pokud jste si k rozhovoru na téma vztahů mezi Čechy a Němci vybrali jako představitele ČSBS pana Emila Kulfánka, lze předpokládat, že jste resp. pan Krystlík obeznámeni s jeho názory na tuto problematiku prezentovanou v řádce médií. Totéž se dá říci i o panu Krystlíkovi, přičemž o názorech obou dvou lze prohlásit, že jsou diametrálně rozdílné a protichůdné. Nejednalo by se tedy o dialog, ale o dva monology. Proto se nám jeví spíše jako cenná diskuse, spolu s členy ČSBS, a dalšími zájemci, novináři, na půdě ČSBS, jak jsem uvedl. 

 

 

 

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí