Stanovisko Českého národního sdružení

25.05.2016 08:28

STANOVISKO

 

Českého národního sdružení

 

 

České národní sdružení, které sdružuje členy národních a vlasteneckých organizací,   vyslovuje podporu, předsedovi Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Jaroslavu Vodičkovi  za jeho vystoupení na květnovém pietním aktu v Terezíně. 

Předseda ČSBS vyjádřil svůj kritický názor k nelegální migraci, která ohrožuje kulturní, ekonomické, ale i národní základy,  na kterých stojí křesťanská Evropa.  Uměle vyvolané mediální útoky na předsedu ČSBS,  jsou jen dalším pokračováním snah o přepisování historie.   Děje se to ve stejné době, kdy také prezident České republiky Miloš Zeman,  čelí útokům stejných sil, které se stále nesmířili se svou „prezidentskou“ porážkou. 

To vše probíhá na pozadí stále rostoucí protiruské hysterie, se snahou o vyvolání návratu ducha studené války.  Hrdinové československého odboje, kteří prožili hrůzy poslední světové války,  kteří pamatují německou okupaci, ale i koncentrační tábory smrti, dnes prostřednictvím svého představitele varují před novými hrozbami, které začínají dopadat na Evropu.  Proto společně s nimi vyslovujeme obavy o budoucnost Evropy.

Zároveň v těchto květnových dnech si připomínáme statečnost našich předků, kteří se svými činy podíleli na porážce,  zejména německého fašismu.  Náš domácí i zahraniční odboj svými činy vzbudil obdiv celého světa. Budeme si v této souvislosti připomínat Lidice i Ležáky. Nezapomínáme na hrůzy německé okupace. Nezapomínáme na hrdiny odboje.  Ctíme zároveň památku všech, kteří pro naší vlast, často daleko od svého domova, umírali.  Svými činy, nám tak pomohli získat ztracenou svobodu.  

 

 

 Přemysl Votava

 místopředseda ČNS

 

 

V Praze dne 23.5.2016