Soustrastný dopis předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky k úmrtí kardinála Miloslava Vlka

22.03.2017 08:39

Jeho Eminence
ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P.
Arcibiskup pražský a Primas český
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 1
V Praze dne 18. března, v den sv. Cyrila Jeruzalémského L.P. 2017
Jeho Eminence, Otče Arcibiskupe,
s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí kardinála Miloslava Vlka, který jistě smířen a připraven na dalekou cestu k Bohu dobojoval na tomto našem světě svůj nelehký zápas za lidskou svobodu a toleranci. I já jsem měl tu čest se s kardinálem Vlkem osobně setkat, byl to dobrý, rovný a přímý člověk.
Co napsat k upřímné soustrasti Vám osobně i všem blízkým v katolické církvi. Snad jen slova, malý dílek z Písma svatého, která k poslední chvíli dobrého církevního pastýře samozřejmě patří: „Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Ať ve svém těle uvidí Boha, Spasitele svého.“
S úctou a respektem:
plk.v.v.Ing.Jaroslav Vodička
Předseda ÚV ČSBS