Sokolovo

05.03.2005 15:30


K prvnímu bojovému nasazení čs. jednotky v SSSR došlo 8. března 1943 u Sokolova. V té době se nacistická vojska snažila po porážce u Stalingradu zvrátit nepříznivý vývoj na východní frontě. Hlavním úkolem bylo zastavit možnost průlomu nacistických vojsk u Charkova.
Čs. vojákům byl svěřen úsek v délce asi 10 km k obraně od řeky Mža po obec Arťuchovka.
Čs. samostatný prapor v SSSR se přesunul v noci 3. března usilovným a namáhavým pochodem na přidělenou linii, kterou obsadil 4. března. Úkolem zachytit útok německých jednotek byla pověřena posílená 1. rota praporu pod velením npor. O. Jaroše, celkem asi 350 mužů. Levý bok praporu zajišťovala 2. rota pod velením npor. J. Kudliče  a pravý bok oslabená 3. rota, které velel npor. V. Janko. Sovětské velení posílilo prapor dělostřelectvem a raketomety i jednotkou s tanky.
K prvnímu střetu došlo 8. března, kdy 14 nepřátelských tanků zahájilo průzkum bojem. Útok byl zastaven a na bojišti zůstaly 3 tanky, o nichž si obránci mylně mysleli, že byly vyřazeny. Při dalším útoku, který podnikli nacisté o 2 hodiny později, se uvedené 3 tanky zapojily do boje a umlčely hlavní odpor praporu. Útočníci zapojili do akce 40 až 60  tanků a 15 až 20 obrněných vozidel, jakož i 2 prapory samopalníků, pronikli do obce a došlo k úporným bojům. S touto velkou převahou postupovali až ke kostelu, kde čs. vojáci vytvořili kruhovou obranu. Obráncům byla vyslána posila v síle jedné čety, a když nasazení sovětských tanků zabránila náhlá obleva zamrzlé řeky, vydal velitel praporu pplk. L. Svoboda kolem 19. hodiny rozkaz k ústupu za řeku. Protože telefonické i rádiové spojení bylo přerušeno, měly tento rozkaz doručit spojky, první při úkolu zahynula a druhá jej doručila, když velitel O. Jaroš, jeho zástupce npor. J. Lohrer-Lom a další obránci již padli. Celkem zde zahynulo 86 vojáků a 56 bylo zraněno. Zbytek vojáků bojoval v osadě proti přesile do ranních hodin druhého dne. Bojové nasazení praporu v tomto prostoru skončilo v noci z 13. na 14. března. Za statečnost bylo 87 příslušníků jednotky vyznamenáno vysokými sovětskými řády a npor. O. Jaroš obdržel jako první cizinec in memoriam titul hrdina SSSR.