Sociopat močil na věčný oheň ve Stalingradu

09.04.2013 16:33

 

Nedejme hanobit  posvátné symboly lidstva!

 

Neuvěřitelný případ? Nikoli! Egyptský student ve Stalingradu, právě v období slavného výročí největší bitvy lidstva proti netvorům v dějinách,  zhanobil posvátný symbol statisíců padlých hrdinů, kteří zachránili nejen Sovětský svaz, ale celou civilizaci před hordami nacistických Hunů. Sice byl zajištěn, byl souzen řádným soudem. Dostal  velmi mírný trest jeden a půl roku vězení. Následky jeho hrozného činu však tento trest daleko převyšují. 

 

Pachatel tím nejen Rusům, ale i celé světové veřejnosti dal hned několik signálů. První signál byla naprostá ztráta sebekontroly jedince, exhibice proti posvátným symbolům nejen tehdejšího SSSR a nástupníka Ruské federace. Druhým signálem byla potupa vlastní země. Co si mají nejen Rusové, ale všichni civilizovaní lidé myslet o takovém reprezentantu ze země, honosící se nejstarší civilizací světa? Třetím signálem byla jakási výzva neonacistům a veškeré antislovanské „klice“- klidně zhanobíme jejich posvátné symboly, kašleme na ně!

Tento akt nelze omlouvat jako „čin neznalého primitiva“ - jde o vzdělance! Při pohledu na tento skandál nelze nepřipomenout jistá nacistická podhoubí, která se v zemi pyramid zahnízdila již od 2. světové války. Tam již tehdy byly síly nepřátelské Britům i ostatním civilizovaným zemím bojujícím proti nacismu. Ne náhodou kroky starých nacistů včetně válečného zločince  O. Skorzenyho směřovaly po válce do Egypta. Je dostatečně známo, jak právě on školil samotného Násira i Anvara Sadata. Kdoví, jaké jedovaté kořeny toto vše zanechalo v mladších generacích ?

 

Nejen odbojáři a legionáři, ale všichni myslící a čestní lidé musejí takovou hanebnost odsoudit jako výstražný příklad opovrženíhodného excesu proti posvátnému symbolu nesmrtelné sovětské a ruské zásluhy na záchraně světa. 

Odbojáři by měli vyjádřit hluboké sympatie nejen ruskému lidu, ale i současné vládě pana presidenta Putina za ochranu odkazu Stalingradu nejen pro současnost, ale i pro budoucnost.

My všichni, kteří se skláníme před hrdinstvím a oběťmi Stalingradu, odsuzujeme bezpříkladné hanobení věčného ohně ve městě na Volze. Naše úcta a vděčnost naopak patří těm ruským a sovětským lidem, kteří zachránili lidstvo před fašistickým morem.

 

Za ČSBS Boskovice  Jiří Jaroš Nickelli

 

Stanovisko ČSBS k nahlédnutí.