Sněmovna podpořila povýšení aktérů povstání z května 1945 / zdroj ČTK 6.2. 2013

07.02.2013 17:05

Praha 6. února (ČTK) - Sněmovna podpořila další projednávání komunistické
novely, podle níž by oficiálně uznaní účastníci protifašistického povstání
z května 1945 měli být válečnými veterány. Rozhodla tak navzdory výhradám
vlády. Pro posouzení novely ve sněmovním výboru pro obranu se dnes spolu s
levicí vyslovila většina poslanců TOP 09/STAN a část občanských demokratů.
Komunisté se svou novelou přišli loni měsíc poté, co podobnou úpravu
předložili senátoři v rámci zákona o přejmenování květnového povstání na
České národní povstání. Sněmovna původně měla tuto normu schvalovat ještě
na nynější schůzi, odložila to ale až na své příští zasedání.
Komunističtí poslanci v čele s Josefem Šenfeldem chtějí doplnit zákon o
válečných veteránech z roku 2002 tak, aby za ně byli považováni všichni
účastníci povstání, kteří získali potřebné potvrzení od ministerstva
obrany. Podle Šenfelda jich původně bylo 350, žije ale už jen osm desítek
lidí.
Poslanec poznamenal, že tito účastníci bojů na konci druhé světové války,
by si ocenění zasloužili už vzhledem k tomu, že válečnými veterány se
automaticky stávají současní vojáci po absolvování některého z armádních
cvičení v cizině.
Vláda předloze vytkla, že kromě historického a sociologického posouzení
dané problematiky postrádá analýzu dopadů do státního rozpočtu," uvedli
autoři návrhu stanoviska kabinetu na vládním webu. Váleční veteráni z druhé
světové války mají nárok na příplatek k důchodu minimálně ve výši 2676
korun měsíčně, na bezplatnou pečovatelskou službu nebo na příspěvky na
lázně a rekreaci. Šenfeld k tomu uvedl, že uznaní účastníci povstání už
tento příspěvek dostávají a ministerstvu obrany by prý vznikly pouze dílčí
náklady na administrativu.
Za válečného veterána je podle stávající právní úpravy považován pouze
účastník květnového povstání, který během bojů padl, byl těžce raněn nebo
utrpěl těžkou újmu na zdraví.
mhm rot

 

Ze stena:

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi.

Nemám zde žádné další přihlášky. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zeptám se, zda předkladatel nebo paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Rozhodneme tedy hlasováním o přikázání tohoto tisku. Předsedkyně Sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Stejný návrh zazněl v obecné rozpravě i od pana předkladatele. Tedy já zahájím hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom přikázali tento tisk výboru pro obranu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68. Přihlášeno 124, pro 98, proti 5. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali k projednání výboru pro obranu.

 

Končím projednávání bodu číslo 37.

 Viz:

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/051schuz/s051074.htm