Slavnostní shromáždění k 98. výročí vzniku Československé republiky

07.10.2016 13:44

                                                        ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

        SDRUŽENÍ ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

                  SDRUŽENÍ DOMÁCÍHO ODBOJE A PARTYZÁNŮ

                  SDRUŽENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

                                                                              v součinnosti

s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Národním muzeem, a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi České republiky - Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Československou obcí legionářskou, Českou obcí sokolskou, Evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem Dr. Milady Horákové, Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou společností, Orlem, Společností Dr. Edv. Beneše, Společností bratří Čapků, Společností Jana Masaryka, Svazem PTP

                                                   Vás zvou k účasti na

                                                             SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

                                                K 98. VÝROČÍ VZNIKU Československé republiky

                                                                      které se koná v pátek

 

                                                             dne 28. října 2016 od 12.00 hod.

                                           ve Slavnostním sále Národního památníku na Vítkově

            PROGRAM:

                             12.05 hod. – Přinesení státní vlajky České republiky a historických praporů

            12.08 – 12.11 hod. – Státní hymny SR a ČR – chlapecký pěvecký soubor BONI PUERI

            12.11 – 12.14 hod. – Zahájení – PhDr. Michal Lukeš,

     generální ředitel Národního muzea

            12.14 – 12.18 hod. – Uvítací projev – Ing. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS

            12.18 – 12.24 hod. – Slavnostní proslovy

            12.24 – 12.38 hod. – Chlapecký pěvecký soubor BONI PUERI

            12.38 – 12.40 hod. – Odnesení státní vlajky České republiky a historických praporů

            12.40 – 12.41 hod. – Ukončení a poděkování Ing. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS

               

                13.15 hod. – odjezd 1 autobusu od Národního památníku na Vítkově k pomníku legionářů na
                                          náměstí Pod Emauzy

                14.00 hod. – pietní akt s položením věnců u pomníků legionářů na náměstí Pod Emauzy

 

Tato pozvánka platí jako vstupenka

k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném ČSBS od 12.00 hod.

Poznámka: autobusy k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném MO ČR na nádvoří před Národním památníkem na Vítkově od 10.00 – do 11.30 hod. – odjezd 2 autobusů od hotelu Legie, nám. I. P. Pavlova - 08.45 hod.

Doplňkový autobus k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném ČSBS od 12.00 hod.

odjezd autobusu na Vítkov od hotelu Legie, nám. I. P. Pavlova - 11.00 hod.