server „Lidovky cz“ - ze dne 19. února 2017, citace z článku Roberta Sattlera:

20.02.2017 10:49

 

 

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se během lednového zasedání rozhodlo nevyhovět žádosti poslanců o kontrole svazu bojovníků kvůli údajnému špatnému nakládání s veřejnými penězi. Argumentuje přitom dvěma důvody.

„U Českého svazu bojovníků za svobodu je NKÚ oprávněn kontrolovat pouze hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými spolku ze státního rozpočtu,“ popsala první z nich mluvčí úřadu Olga Málková. Naráží tak na skutečnost, že nezanedbatelnou část financí získává spolek mimo jiné z členských příspěvků, sponzorských darů či z pronájmů a prodeje vlastního majetku. Druhým důvodem je podle Málkové celková výše veřejných prostředků, která je na kontrolu příliš malá.

Ministerstvo financí kontrolu využívání dotace může zahájit až tehdy, pokud zjistí nesrovnalosti v jejím vyúčtování za předchozí rok. Toto vyúčtování je třeba předložit, i od všech ostatních neziskových organizací, do konce března.“ sdělil na dotaz serveru „Lidovky cz“ mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

dotatek tiskového mluvčího ČSBS:

Ve vyúčtování státní dotace,  která byla ČSBS poskytnuta Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2015, nebyly MF ČR shledány žádné nesrovnalosti, neboť jinak by sněmovna neodsouhlasila dotaci pro ČSBS i pro rok 2017.