Sdružení domácího odboje a partyzánů Předvoj 1943–1945

11.07.2005 09:56


Dějiny protinacistického odboje nebývají zábavné čtení. Oproti řadě dějepisných učebnic a knih však právě teď ve vašich rukách historie ožívá, protože jsme příběh slepili z příspěvků lidí, kteří měli to štěstí a svůj boj přežili. Problematika Předvoje v dějinách nenašla své legální místo na slunci. Za války stála organizace v ilegalitě s ohrožením života, pro poválečné události byla nepřijatelná jako málo komunistická a organizovaná, a po roce 1989 získala jako cokoli s nádechem levicových myšlenek negativní prizma. Snad by pomohlo chápat celé hnutí jako boj proti někomu namísto boje za něco.
Pro mne jako ročník 1982 příběh Předvoje odkrývá široké souvislosti moderní doby. Skupina lidí, která potajmu vyrábí výbušniny, aby narušila nacistickou infrastrukturu a upozornila: „jsme tady a hlídáme“, se náplní svého poslání a jeho důsledky až příliš podobá „teroristickým“ organizacím současného světa. Jestliže po přečtení nabudete dojmu, že za český národ někdo skutečně bojoval, rozevře se vám i obzor zemí, kde ozbrojený neklid je projevem každodenního souboje s neutěšenými poměry, ať už je pak fyzickým nepřítelem kdokoli. Neméně zajímavé jsou i malé paralely s běžnými jevy dnešního světa. Dnešní ulice a dopravní prostředky jsou polepeny na první pohled nesrozumitelnými nálepkami, které mají vyjadřovat přístup anonymních jedinců k současnému zřízení. Tak zvaní „stickeři“ neobjevili nic nového. Stejně se chovali mladí odbojáři, kteří pouliční chodce touto nenákladnou cestou upozorňovali na alarmující skutečnost nacistické genocidy.
V neposlední řadě se zde dostáváte k napínavému příběhu, který je doslova přeplněn konspirací a dobrodružstvím, s nasazením života. Narozdíl od akčních příběhů dnešní doby, naši hrdinové stále žijí a bojovali za to, abychom my, jejich vnoučata, mohli dnes číst tyto řádky, v míru a česky. V neposlední řadě je sborník návodem pro mladou generaci, aby věděla, co musí udělat pro svůj národ, ocitne-li se znovu v ohrožení. Za podmínek rušení hranic a jazykových bariér, nízkého uvědomění a nejasných hodnot si však sama musí najít, za co a proti komu se má bojovat. Na to je historická zkušenost krátká.

To jsou slova Venduly Běláčkové, uvedená na čtvrté straně obálky Sborníku příspěvků ke konferenci Sdružení domácího odboje a partyzánů Předvoj 1943–1945, která je spolu s Václavem Lachoutem editorkou.