Schwarzenbergovci chtějí

26.02.2013 16:43

 

pomník italovraha Radeckého v Praze

 

Tak ona nestačila porážka prezidentského kandidáta lidem republiky. Schwarzenbergovci místo spolupráce s lidem republiky tuto republiku chtějí nadále bourat. Tentokrát si vymysleli nový pomník - pomník maršála Radeckého z Radče. Proti instalaci tohoto pomníku by se měla postavit celá obec legionářů a odbojářů. Dále by se k odporu proti tomuto monumentu měli připojit všichni vlastenci a organizace, které si váží ideového a státního odkazu republiky Československé. Tedy všichni ti, kdož uznávají odkaz T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.

 

Nebudu rozebírat rodovou historii maršála Radeckého, ani jeho vztah k češství. Jako potomek  ruského legionáře poukážu jen na jeden moment vojenské kariéry tohoto válečníka rakouské monarchie. Když padlo revoluční hnutí osvobozujících se národů roku 1848 - Čechů, Rakušanů, Němců, Italů, Uhrů a dalších - psal list vídeňských revolucionářů Der Radikale o třech habsburských generálech toto:

„... tento generál ze severu je generálem vraždění (míněn gen.Windischgrätz v Praze). Radecký v Miláně, Castiglione v Krakově, Windischgrätz v Praze - toť výtečný trojlístek".

Copak to dělali tito výtečníci v oněch městech ? „Potlačovali vzpouru,“ řečeno habsburským slovníkem! V Itálii dal vraždit Radecký, v Čechách Rakušan Windischgrätz, v Polsku Ital Castiglione - aby neměli soucit s příslušníky vlastních zemí. Oni však neznali žádné vlastní země - oni sloužili jen a jen dynastii Habsburků. Pro ně bylo vlastenectví a čest sloužit dominantní panské dynastii. Té dynastii, která se věrolomně zachovala ke Koruně České, kdy Franz Josef I., který se dostal na trůn intrikou, na rozdíl od posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého, zapřel své sliby Čechům dokonce dvakrát, a nedal se korunovat. Zbytek vlády pak byl usurpátorem českého trůnu. A tomu sloužil „velký Čech z Radíče“! Ne Čechům, ne českému obrozenému národu!  

Vyzývám legionáře a odbojáře! Nedejte dopustit vztyčení pomníku habsburského služebníka, italovraha,který nechal v Miláně zmasakrovat tisíce italských vlastenců! Právě v Itálii jsou hroby a pečlivě udržované pomníky československým legionářům, kteří položili životy za republiku, za svobodný stát Čechů a Slováků, kteří bojovali proti Habsburkům, jichž byl Radecký sluhou. Tito legionáři nepadli za nějakého Habsburka, tím spíše za odkaz nějakého Radeckého!

Celá akce pomníku Radeckého v Praze je protičeskoslovenská, protirepublikánská, v podstatě protinárodní - marně zakrývaná vědátorskými výmysly o jakémsi „vlastenectví Radeckého“. Proto ji také zaštiťuje pan Böhme Schwarzenberg!

 

Vyzývám kompetenty v Praze - pryč s pomníkem italovraha Radeckého. Snad by měla být i podána stížnost na italskou ambasádu. Radecký patří Vídni - stejně tam už má  pomník. Do Prahy, matičky Koruny české a Republiky, sluha Habsburků nepatří.                               

 

                                                               Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno