S něčím takovým se nelze smířit!!!

04.02.2014 09:41

Český svaz bojovníků za svobodu Hradec Králové důrazně protestuje a vyzývá ústřední výbor ČSBS Praha k okamžité reakci na následující problém.
Dostala se nám do rukou publikace s názvem „Cvičebnice pro předškoláky“ určena pro naše děti od 5 let věku.Konceptu a realizace této publikace se ujala firma Medienprojekte, Mnichov – Německo. Publikace by měla u předškolních dětí zprostředkovat základní vědomosti z vlastivědy a zeměpisu. Takto je to publikováno na zadní straně této cvičebnice. Všimněte si slova VLASTIVĚDY.  Při listováním cvičebnicí narazíte na popis světových stran,rozdělení polokoulí,popis jednotlivých světadílů a obecné informace některých států, především tedy z EU ,s jejich vlajkami a symboly. Co nás ovšem překvapilo je fakt,že o České republice obsahuje publikace jen velmi málo informací a to pouze ve vztahu sousedství Německa a Rakouska. Nelíbí se nám, proč takovéto publikace,které vedou naše děti k nauce o Vlastivědě neobsahují ani základní informace o naší vlasti a jak je vůbec možné,že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dopustí,aby tyto „cvičebnice“ u nás vycházely. Dále jsme odpůrci toho,aby takovéto důježité publikace,určené pro naše děti vytvářela jakákoliv zahraniční společnost,zejména německá.My také nepublikujeme pro německé děti podobné „cvičebnice“,německá vláda by na něco podobného jistě nepřistoupila.

 

Žádáme tedy okamžité stažení těchto „cvičebnic“ z oběhu a omluvu od firmy Medienprojekte.

 

Za OV ČSBS Hradec Králové

Luboš Groh

předseda