Reakce na článek Luboše Palaty v LN ze dne 26. 6. 2013

27.06.2013 21:42

Dne 26. června 2013  v Lidových novinách  na str. 11 (NÁZORY) vyšel článek podepsaný Lubošem Palatou, redaktorem LN, který se hanlivě vyjadřuje rovněž o předsedovi našeho svazu. Boskovičtí členové ČSBS na něj ihned reagovali.


Herr Palata se nejdřív musí naučit pomlouvat

Předsedovi odbojářů nesahá ani po kotníky

 

Pan učenec, politolog, redaktor Luboš Palata, se  v Lidových novinách  26. 6. 2013 pustil jak do pana prezidenta Zemana, tak do předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Jaroslava Vodičky.

Ponecháme stranou jeho rady panu prezidentovi při návštěvě Německa. Myslíme si, že Miloš Zeman si poradí sám i bez skvělých doporučení pana Palaty, aby zanechal svých výroků o sudeťácích a nastoupil cestu protektorátního aktivismu, jak mu doporučuje pan sudetofil Palata, známý svým věčnými ódami na ztracené (či spíše zatracené ?) československé "Böhmische".

Věnujme se filipice pana Palaty proti našemu předsedovi, bratru ing.Vodičkovi.

Pan Palata vykládá vztah pana prezidenta k našemu předsedovi jako dokonalý obraz nepřátel národa. Vyrobil tak zase jeden dokonalý "mediální paobraz", jak tomu skvěle říká redaktor Kulturních novin, pan dr.Plocek. Také bychom mohli použít skvělého germanismu,který rád užívá jeho duchovní "kriegerkamerad" pan Posselt: "Antibild" , anobrž "protiobraz".

Pan Palata blábolí, že prezident Zeman si vybral představitele "militantního svazu bojovníků" jako špatný typ pro svou zahraniční politiku k našemu  západnímu sousedu. Pomineme-li nehoráznost označení "militantní svaz" (Kdypak jsme napadli Němce či Rakušany?! To jejich tisk a landsmanšafty neustále napadají nás!), vypadávají z nenávistného útoku pana Palaty dvě nesmyslné výtky.

Podle něj je náš předseda "podivná postava", která se dostala na místo předsedy po zesnulé Anděle Dvořákové.

Jakápak "podivná postava"? Bratr Vodička je právoplatným členem a zasloužilým funkcionářem našeho svazu. Nikdo nemá právo jej takto napadat - tím méně nějaký pan redaktor školený v Němcích.

Druhá zhovadilá výtka na adresu našeho předsedy by měla vyzvednout ze židlí všechny členy našeho svazu. Pan  Palata si v tomto ohledu počíná docela sprostě, když praví, že předseda Vodička má s odbojáři společné jen to, že je syn volyňského vojáka Svobodovy armády (!!). Toto bychom si jako odbojáři vůbec neměli nechat líbit. Je to sprosté napadání nejen bratra předsedy, ale z principu i všech pozůstalých po bojovnících proti fašismu!

Nevím, z jakého prostředí je pan Palata a kdo byli jeho rodiče. Ale dovolit si napadat člověka, že je potomkem bojovníka za republiku, proti hitlerovské a sudetské sebrance, to už je trochu silná káva i na otrlé občany této republiky.

Jestliže chce pan Palata pomlouvat odbojáře za každou cenu, měl by si nejdříve ověřit fakta. Náš svaz je společenstvím bojovníků proti fašismu, dále pozůstalých a rovněž i sympatizantů. Máme tedy tři skupiny členstva, a všechny jsou legitimními součástmi našeho svazu.

Pan Palata by měl jako školený novinář pochopit, že si nemůže nectně vyplachovat ústa ani jednou z těchto skupin našeho svazu, ani s jeho předsedou. Pokud je nám známo, on sám, kromě nenávistných výpadů proto republice a proti jejím nedávným dějinám, neprokázal žádné zásluhy o tento stát. Snad se jednou "proslaví" jen svými pacimrmannovskými vynálezy kultur Sudetstva a "Böhmischů". Právě on doporučuje dostavbu sudetomuzea v Ústí nad Labem.

Werich říkal: "Každý se musí historicky znemožnit sám." Panu Palatovi se to dokonale podařilo. Mimo jiné i nejapným útokem na našeho předsedu. Protože mu podle nás nesahá ani po kotníky - tak se je alespoň snaží okopávat.

 

                           Za odbojáře Boskovicka

                           Dr. Jiří Jaroš Nickelli

                           předseda ČSBS Boskovice