Reakce místopředsedy ÚV ČSBS na dopis pana Hroníka

21.10.2016 09:40

Pane Hroníku,

         reaguji na Váš e-mail, který jste rozeslal všem členům ÚV ČSBS a možná i dalším členům ČSBS na e-mailové adresy, které jste si sám nezjistil, ale opsal je z e-mailů, které jsou členům ÚV ČSBS rozesílány z Organizačního oddělení ÚV ČSBS.

          V e-mailu, který jsem od Vás obdržel i já, se emotivně loučíte se členy ÚV ČSBS, neboť z ČSBS chcete vystoupit, protože Vám byla způsobena "křivda". Alespoň tak, tomu já z toho Vašeho e-mailu rozumím. A nejenom Vám, ale i dalším členům oblastní organizace ČSBS Kladno (Vy používáte stále označení okresní organizace ČSBS), protože ti zlí z Vámi oslovených příjemců tohoto e-mailu, rozhodli o zrušení (podle vašeho mínění) "té nejlepší" organizace  ČSBS (pozn. ze 70 stávajících), protože kritizovali nahlas (tzn. veřejně v masmédiích) vedení ČSBS, za špatné hospodaření, nehospodárné nakládání s majetkem atp.. A ti hodní ve vedení ČSBS, na které se tímto e-mailem obracíte, to dopustili. Jako důkaz uvádíte včerejší prohlášení primátora města Kladna, který zrušení okresní organizace ČSBS odsoudil. On ještě navíc prohlásil, že to ze strany vedení ČSBS je projev totality.

          Dále v e-mailu prohlašujete, že si za svým samozřejmě stojíte i nadále a že neohnete hřbet a že až dojde k faktickému zrušení Okresní organizace ČSBS Kladno, tak ukončíte svou činnost a z ČSBS vystoupíte.

    

          Pane Hroníku,

          kdybych Vás neznal, tak bych Vám snad i uvěřil jak dramaticky, procítěně a emotivně popisujete události u kterých jste nebyl. Mám na mysli to jednání ÚV ČSBS dne 18. 10. 2016. A jak popisujete události do X. sjezdu, na kterém jste byl, a po X. sjezdu ČSBS.

          Tak za prvé,  pokud bylo kritizováno vedení ÚV ČSBS, tak to bylo vedení ČSBS, jehož funkční období skončilo dnem 21. června 2016. Není pravda, že vaše kritika neměla odezvu. To co se kritizovalo, se odrazilo i v nových stanovách ČSBS platných od X. sjezdu ČSBS a v usnesení X. sjezdu ČSBS.

           Za druhé, na X. sjezdu ČSBS byla dána možnost všem delegátům sjezdu (delegáty X. sjezdu ČSBS jste byl Vy i paní Havlůjová), aby podali návrhy na doplnění kandidátek, jak na předsedu ÚV ČSBS, 1. místopředsedu ÚV ČSBS, místopředsedy ÚV ČSBS i členy Výkonného výboru ÚV ČSBS. Ani Vy ani paní Havlůjová jste žádné návrhy doplnění kandidátek hlavních funkcionářů ÚV ČSBS nepodali. Pouze paní Havlůjová podala návrh na seřazení kandidátek, kde bylo více kandidátů, podle abecedy začátečních písmen příjmení. Tomu návrhu bylo vyhověno. Volba hlavních funkcionářů ÚV ČSBS probíhala tajnou volbou. Jako členka ÚV ČSBS se jí paní Havlůjová zúčastnila.

            Za třetí, od X. sjezdu je ČSBS řízeno novým vedením, včetně nové Ústředního výboru ČSBS, které se dne 18. 10. 2016 sešlo teprve na svém druhém jednání. Pokud zůstali ve funkcích br. Vodička a br. Kulfánek, tak byli v tajných volbách zvoleni více než 2/3 většinou platných hlasů. Obměněn byl ze 2/3 i výkonný orgán ÚV ČSBS a to Výkonný výbor ÚV ČSBS. 

             Ve Vašem vyjádření to však vypadá, že vedení ČSBS je stále stejné. Já to vidím tak, že se stavíte do opozice i proti novému vedení ČSBS, které ani nezačalo pořádně svou činnost.

             Za čtvrté, je pravda, že Ústřední výbor ČSBS na svém jednání z organizačních důvodů zrušil dvě své oblastní organizace ČSBS. Ještě však nejsou vydány žádné organizační propozice, jak to celé proběhne, a z Vašeho okolí nebo přímo od Vás se šíří poplašné zprávy. Nikde nezaznělo a bylo Vám to potvrzeno i 1. místopředsedou ÚV ČSBS, jak mě informoval, že se nepočítá se zánikem členství žádného člena ČSBS ve stávající kladenské nebo slánské organizaci ČSBS. Ani nikde nebylo řečeno, že Český svaz bojovníků za svobodu nechce působit v Kladně.

             Prostě to co šíříte do veřejnosti, jsou lživé a nepravdivé zprávy.

             Za páté, pokud jste lživě a nepravdivě informovali i primátora statutárního města Kladno, tak se nedivím jeho prohlášením. K jeho vyjádření, které rozšiřujete a jeho poznámce o totalitě v ČSBS, bych se však chtěl zeptat pane Hroníku, jestli znáte nějaký zákon ČR, nebo nějaký zákonný předpis, který by dával obecním představitelům vykonávajícím státní správu právo, rozhodovat o tom, jakou organizační strukturu má mít nezávislý spolek? A to přesně pan primátor činí. Prohlášení pana primátora je naprosto totalitní a v demokratické společnosti naprosto nepřípustné, aby si představitel státní správy, osoboval právo, určovat jakou organizační strukturu má mít nezávislý spolek, jakým je i Český svaz bojovníků za svobodu.

             Za šesté, pokud se nechcete zúčastnit jako člen ČSBS další práce ČSBS ve městě Kladno, tak je to Vaše právo. Ale neházejte špínu na stávající nové vedení ČSBS, které teprve zahajuje svou činnost. A pokud se toto nové vedení rozhodlo k organizačním změnám v regionu, tak to nebylo ani proti Vám a ani proti ostatním členům kladenské a slánské organizace ČSBS.

                                 

                       S pozdravem

                                                                                                                   Místopředseda ÚV ČSBS

                                                                                                                              Milan Andres