Reakce 1. místopředsedy ÚV ČSBS Ing. Emila Kulfánka na Zprávu „Spolku pro zachování odkazu českého odboje“

23.03.2017 10:40

Zpráva „Spolku pro zachování odkazu českého odboje“

Dne 19. března 2017 uvedl Petr Hroník, jeden z místopředsedů „Spolku pro zachování odkazu českého odboje“ zprávu z pietního aktu, který se uskutečnil v pátek dne 17. 3. 2017 v Praze 6 na Prašném mostě a byl věnován vzpomínce na štábního kapitána Václava Morávka, který jako poslední člen odbojové skupiny „Tři králové“ v těchto místech dne 21. 3. 1942 padl do léčky gestapa a v nerovném boji zde padl. Do zprávy zakomponoval níže uvedený text:

          „Projev plk. Pavla Vranského, válečného veterána, příslušníka RAF, připravený k přednesení na pietním aktu u příležitosti vzpomínky na škpt. Václava Morávka z příležitosti 75. výročí od jeho hrdinné smrti u Prašného mostu v Praze 6  Dejvicích.

          Přítomnost plukovníka Vranského se na pietním aktu ze strany organizátora, kterým byl Český svaz bojovníků za svobodu omezil jen na strohé představení „plukovník Vranský, bojovník od Tobruku“. Připomínáme, že válečný veterán, plukovník Pavel Vranský byl nejen bojovníkem od Tobruku, ale také příslušníkem RAF. Kromě jiného byl hned po 2. světové válce zakládajícím členem dnešního Českého svazu bojovníků za svobodu, dlouholetým místopředsedou Ústředního výboru a vzhledem ke svému bydlišti také členem místní organizace na Praze 6. Faktem je, že řada členů Spolku pro zachování odkazu českého odboje jsou bývalí členové ČSBS, a tak nezbude vedení ÚV ČSBS nic jiného, než vzít na vědomí, že se i nadále budeme společně vídat na pietních a vzpomínkových akcí.“

         Dále ve zprávě Petra Hroníka následuje text projevu plk. v.v. Pavla Vranského, v současné době též jednoho z místopředsedů Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Vzhledem k tomu, že Petr Hroník se prezentuje jako poctivý člověk, který vždy mluví pravdu, vnímám nepravdy a lži, které jsou napsány ve výše uvedeném textu na webových stránkách spolku, jako jeho nechtěný omyl.

Plukovník ve výslužbě Pavel Vranský, příslušník 11. východního čs. praporu bojujícího v době 2. sv. války při obraně Tobruku, pozdější příslušník čs. bombardovací perutě RAF ve Velké Británii, jeden ze zakládajících členů Svazu bojovníků za svobodu v roce 1948, člen vrcholových orgánů ČSBS po roce 1990 a místopředseda ÚV ČSBS v letech 2011 – 2016, byl, je a bude ve vedení Českého svazu bojovníků za svobodu vždy vážen a ctěn. A nic na tom nemění fakt, že z ČSBS odešel dobrovolně. I přes tuto skutečnost byl vedením ČSBS koncem roku 2016 navržen ministru obrany ČR (již po několikáté) aby jej doporučil prezidentu ČR k 72. výročí osvobození Československa z německé nacistické okupace k  8. květnu 2017, jmenovat do hodnosti brigádního generála.

Pokud se týká vlastního pietního aktu dne 17. 3. 2017 u památníku škpt. Václava Morávka, tak nikdo z  představitelů Spolku pro zachování českého odboje, předem do sekretariátu ČSBS, ale ani před samotným zahájením pietního aktu nenahlásil moderátorovi požadavek, že plk. v.v. Pavel Vranský chce pronést projev. Nikdo z organizátorů pietního aktu by v tom plk. Pavlu Vranskému rozhodně nebránil. Toto je nehorázná fabulace a pomluva od pana Petra Hroníka. 

Ke vzkazu pana Petra Hroníka, že členové Spolku pro zachování odkazu českého odboje se budou zúčastňovat akcí, které organizuje Český svaz bojovníků za svobodu mohu jenom sdělit, že budou vítáni stejně tak vřele, jako jsou vítáni i členové jiných spolků, kteří se pietních aktů organizovaných ČSBS také zúčastňují.

Závěrem bych chtěl panu Petru Hroníkovi, místopředsedovi Spolku pro zachování odkazu českého odboje tímto vzkázat, aby si příště odpustil jízlivé poznámky proti ČSBS a více se věnoval problémům a nedostatkům svého spolku, jehož je vrcholným představitelem.

 

                                                            Ing. Emil KULFÁNEK,

                                                       1. místopředseda ÚV ČSBS

                                                 účastník pietního aktu dne 17. 3. 2017