První akce k 70. výročí Svazu národní revoluce se uskutečnila ve Zlíně

09.06.2016 09:19

 

První akce k 70. výročí Svazu národní revoluce ve Zlíně

Ve dnech 21. a 22. 4. se ve Zlíně konala jedna z prvních akcí, kterou ČSBS uspořádal k připomenutí 70. výročí vzniku Svazu národní revoluce, který 26. 10. 1946 společně vytvořily Svaz osvobozených politických vězňů, Československá obec legionářská a příslušníci domácího odboje. Ve Zlíně se akce konala především proto, aby zdůraznila podíl partyzánů na osvobození Československa. V tomto nejen za války těžce zkoušeném kraji zanechalo partyzánské hnutí výraznou stopu.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě managementu a ekonomiky, studentům přednášel plk. v. v. Jan Hronek, bývalý partyzán 1. partyzánské brigády Jana Žižky. Spolu s ním ke studentům promluvil předseda ČSBS Jaroslav Vodička.

Jan Hronek hovořil především o domácím odboji, jednotlivých proudech, atmosféře Československé republiky a pohnutkách, které byly rozhodujícím faktorem při rozhodování lidí, zda vstoupit do odboje. Neopomněl pohovořit o tragédiích vypálených obcí a osad Ploština, Prlov, Vařákovy Paseky, a vyvrátil některé mýty, které o těchto událostech dodnes v médiích panují. Poutavé vyprávění Jana Hronka vyvolalo u studentů velký zájem a požádali ho o kontakt, aby s ním v budoucnu sami mohli uspořádat další besedu. Podobná diskuse, tentokrát s žáky zlínských středních škol, se konala následující den. Zúčastnili se žáci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Střední školy hotelové Zlín, a Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

V odpoledních hodinách se v reprezentačních prostorách Hotelu Baltaci Atrium Zlín konalo společenské setkání nejen představitelů Zlínského kraje, statutárního města Zlín, bezpečnostních sborů a dalších významných institucí s pamětníky a odbojáři. Někteří byli vyznamenání medailemi ČSBS za dlouholetou spolupráci a podporu svazu, a občanské postoje při udržování odbojových tradic a historie.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák varoval, že překrucováním historie může dojít k tomu, že budoucí generace nebudou mít možnost takové informace konfrontovat se svědectvím přímých účastníků. „Mám obavu, aby to nakonec nevypadalo tak, že Československo vyprovokovalo nacistické Německo k útoku jenom proto, že je, že si dovolilo být. Protože někdy se opravdu zaměňuje příčina za následek.“ Na závěr řekl, že je rád, že je tu organizace, která dbá o to, aby se dějiny nepřekrucovaly, a zdůraznil, že o to bychom měli dbát všichni.

Přítomné pozdravil také primátor statutárního města Zlín Miroslav Adámek.

Poté předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička předal svazové medaile jako ocenění práce těch, kteří s ČSBS spolupracují a dlouhodobě výrazně podporují jeho činnost.

Přítomní shlédli dokumentární snímek Valašsko, kruté jaro 1945, jehož hlavním průvodcem je již zmíněný Jan Hronek, ale také další pamětníci nacistických represí protipartizánských komand na civilním obyvatelstvu.

Následoval kulturní program, jehož protagonisty byli saxofonista Felix Slováček, zpěvák Karel Bláha, a chlapecký pěvecký sbor Boni pueri z Hradce Králové, který přítomným představil svůj zbrusu nový koncertní program. Jaroslav Vodička zdůraznil, že všichni vystupující mají něco společného s ČSBS. Felix Slováček a Karel Bláha jsou členy, a Boni pueri nese čestný název „Sbor Českého svazu bojovníků za svobodu“.

Akce by se nemohla konat bez výrazné podpory statutárního města Zlín, Hotelu Baltaci Atrium Zlín, Pozemního stavitelství Zlín, a. s., a Deníku střední a východní Morava.

Další akce k 70. výročí založení Svazu národní revoluce se budou konat během letošního roku a vyvrcholí okolo státního svátku 28. října.

red

Popis k fotografiím::

1. Po skončení vystoupení chlapeckého sboru Boni pueri se s jeho členy účastníci slavnostního setkání k 70. výročí vzniku Svazu národní revoluce společně vyfotografovali.

2. Někteří z oceněných medailemi ČSBS spolu s předsedou ÚV ČSBS Jaroslavem Vodičkou. Zleva: Vladimír Kruliš, zástupce ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky, Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS, plk. gšt. Radek Henner, ředitel KVV Zlín, Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlín, Oldřich Hájek, bývalý děkan Fakulty managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

3. Předseda HS 1. PBJŽ Karel Vaculík spolu s Janem Hronkem předali představitelům Ústřední školní inspekce knihu Marie Hrošové Na každém kroku boj, která pojednává o historii a bojích partyzánů na Valašsku.