Provolání

15.04.2015 12:57

PROVOLÁNÍ

 

účastníků Mezinárodního setkání vedoucích představitelů veteránských organizací států protihitlerovské koalice, věnovanému 70. výročí vítězství nad fašismem v letech 1941-1945

 

Současná generace válečných veteránů moc dobře ví, co válka znamená. Všichni kráčeli jejími drsnými cestami, zblízka viděli smrt, poznali peklo fašistických koncentračních táborů.  Válečný plamen sežehl padesát milionů lidí, zničil obrovské materiální hodnoty, nenávratně zlikvidoval světové kulturní památky. Ani čas nezmenšil bolest v srdcích těch, kteří ztratili své blízké a přátele.

V polovině dvacátého století, před sedmdesáti lety, Evropa a celý svět bojovaly se smrtelně nebezpečným sociálním rakovinovým nádorem – s nacismem a fašismem. Nelehké vítězství si vyžádalo obrovské oběti.

Uplynula desetiletí. Lidstvo pohlédlo do propasti a zmoudřelo. Vyrostla třetí poválečná generace. Zdálo by se tedy, že znovuzrození fašismu a nacismu zůstane v teoretické oblasti a pouze předmětem morálního zkoumání světových dějin.

Žel, opak je pravdou. Snaha získat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou sociální nadřazenost přežívá. V celém světě se rodí hnutí a politické strany, které nejenže omlouvají, ale dokonce oslavují zločiny nacistů a fašistů. Stará Evropa, po níž pochodovala vojska pod prapory SS, došla tak daleko, že se na Ukrajině zformovaly neofašistické ozbrojené síly, které ji přímo politicky ovlivňují. Vznikly zde ozbrojené skupiny neofašistického charakteru, které již diktují svou vůli vlastnímu národu a jednají s ním jako s otrokem.

My, členové antifašistických veteránských organizací doufáme, že svět, Evropa se dokážou odvážně podívat samy na sebe, aniž by odvedly zrak od vlastního obrazu, do něhož se zřetelně vklínil hákový kříž.

Vyzýváme všechny, dívejte se a všímejte si zrodu a proměn neofašismu. Současný neofašismus a neonacismus má nové formy, nicméně podstata zůstává stejná: vláda jedněch nad druhými. Dnešní neofašismus to nejsou pouze následovníci nacistů, to nejsou pouze náboženští radikálové. To je také jednostranné zasahování do vnitřní politiky suverénních států, to je liberální teror skrývající se pod nálepkou „lidských práv“, to je likvidace tradičních hodnot, morálky, rodiny.

Jsme znepokojeni militaristickými tendencemi, projevujícími se ve světové politice. Síly, snažící se nás zatáhnout do války, existují i dnes. Opět potřebují válku, znovu přivedly na scénu a zmanipulovaly ozbrojené síly neofašistů, kteří jsou připraveni zase vraždit, páchat násilí, dopouštět se loupeží, usilují o vyvolání třetí světové války.

Voláme všechny lidi dobré vůle, jimž leží na srdci mír a přátelství mezi národy, odvážně a důsledně, pod praporem nejširší jednoty usilujte o dosažení velkého cíle – nedopusťte, aby neonacismus a neofašismus nabíraly na síle.

Vyzýváme všechny veterány, aby se rozhodně zasadili o sjednocení antifašistické fronty, aby vystoupili proti jakýmkoliv pokusům o obnovení neonacismu a neofašismu.

Jsme přesvědčeni, že úsilí veteránů toužících po míru, sjednocených na široké antifašistické platformě, dokáže překonat překážky způsobené odpůrci míru.

My, členové antifašistických veteránských organizací slavnostně prohlašujeme, že se budeme ze všech sil snažit zabránit znovuzrození fašismu a nacismu. Bude to ten nejlepší pomník, jaký lze postavit všem, kteří padli bráníce čest, svobodu a nezávislost národů. Znásobíme naše společné kroky zaměřené na přerušení zločinné agrese vůči národům jihovýchodní Ukrajiny na základě minských smluv z 12. února 2015.

Obracíme se na politiky a vlády všech zemí a prohlašujeme: každý, kdo podporuje neofašistické, neonacistické a radikální náboženské skupiny, se staví proti snahám a přáním většiny lidstva.

Musíme se zasadit o vítězství.

Mír zvítězí!

 

                                                                                    Moskva 27. března 2015

                                                                                Překlad z rj Jana Vrzalová

Do rámečku

 

 

Neonácků je po světě hodně – a budí obavy

Obdivují Tisa a ľuďáky

Lotyšsko veřejně vzpomíná na prapory jednotek SS

Hledaný dánský nacista zemřel na svobodě