Prohlášení Předsednictva ÚV ČSBS

07.09.2016 13:13

Prohlášení Předsednictva ÚV ČSBS

Dne 6. září 2016 se na svém prvním zasedání od X. sjezdu ČSBS sešlo nově zvolené předsednictvo Ústředního výboru ČSBS. Vedle organizačních otázek, kterými se toto první zasedání P ÚV ČSBS zabývalo, byla projednávána též kampaň proti předsedovi ÚV ČSBS a ČSBS jako celku, která byla rozpoutána dehonestačními články v některých médiích a vyvrcholila dne 26. srpna 2016 v Roudnici nad Labem vystoupením části účastníků přítomných při odhalení pamětní desky podplukovníku Josefu Mašínovi, generálmajorovi in memoriam, jednomu z členů odbojové skupiny „Tři králové“, která
v letech 1939 – 1942 bojovala proti německé nacistické okupaci Čech a Moravy.

Vzhledem k tomu, že k organizaci odhalení předmětné pamětní desky jsou v médiích prezentována nepravdivá obvinění ve stylu, že předseda ÚV ČSBS nebyl pozván,
že neměl mít proslov atp., tak v čísle 19 čtrnáctideníku ČSBS Národní Osvobození budou uveřejněny dokumenty k organizaci odhalení předmětné pamětní desky, aby si každý čtenář mohl učinit svůj názor, jak to vlastně bylo.

Z dokumentů zveřejněných v Národním Osvobození vyplývá, že na předmětný akt odhalení pamětní desky generálmajorovi in memoriam Josefu Mašínovi, byl předseda Ústředního výboru ČSBS pozván starostou města Roudnice nad Labem a předsedou spolku Nezapomínejme. Dále je v Národním Osvobození zveřejněn celý projev předsedy ÚV ČSBS.

K urážkám vzneseným v médiích a v Roudnici nad Labem proti předsedovi ÚV ČSBS, předsednictvo ÚV ČSBS prohlašuje, že předseda ÚV ČSBS nenaplňuje žádné pozitivní znaky zákona č. 451/1991 Sb., Lustrační zákon.

            V Praze dne 6. 9. 2016

                                                                                               Předsednictvo ÚV ČSBS