Proměny času

27.02.2014 14:52

"Naštěstí je náš národ natolik inteligentní a moudrý, že přežije,“ srší optimismem Bedřich Kabriel z austraulského Sydney v odpovědi na otázku, co říká politickému dění u nás.

 

Jeho tatínek, Bedřich-senior, vyvíjel odbojovou protinacistickou činnost. Po válce se však nedočkal vděku ani za pomoc pronásledovaným spoluobčanům. Rozhodl se tedy emigrovat. Do posledních dnů svého života v roce 1987 věřil, že se jednou do vlasti vrátí.

„Věřil, že dobro nad zlem musí jednou zvítězit. Nezatrpknul však a stále se zajímal o dění v rodné zemi. Odmala svého syna učil píli, trpělivosti, houževnosti a lásce ke vzdáleným Čechám a jejich obyvatelům.“ Jak Ivanka Plicková, autorka knihy Ledčice na Podřipsku v proměnách času píše, zprostředkovával mu českou kulturu, kupoval české knihy, hrál na housle české písničky. Byl to projev neokázalého, upřímného vlastenectví v té nejčistší podobě.

Loni při návštěvě Ledčic se Bedřich Kabriel mladší netajil, že na rodné Čechy v daleké Austrálii nezapomíná.Organizuje Národní klub, který propaguje českou kulturu a české zboží, pomáhá českým investorům. I v cizině jezdí výlučně auty české výroby, zpívá si české písničky, které ho naučil tatínek. Nese dál odkaz svého předka Antonína Cinkeho, legionáře bojujícího mimo jiné na jekatěrinské a samarské frontě.

Publikace Ivanky Plickové je plná zajímavých příběhů, pozoruhodných lidských osudů ledčických občanů. Jde o s citem sestavenou mozaiku dávné minulosti s přesahem do dnů současných. Je psána tak, aby čtenáře nejen oslovila a zaujala, ale zejména v něm probudila touhu dozvědět víc o vesničce, v níž žije, aby ho podnítila vydat se po stopách vlastních předků a lépe porozumět i sám sobě.

Autorka se věnuje nejen legionářům a létům válečným. Sahá hluboko do naší dávné minulosti. Ke Kosmově kronice, k táborům lidu na Řípu, popisuje putování základního kamene k Národnímu divadlu z naší snad nejpamátnější hory do Prahy. Selskou jízdu provázející důkladně postavený vůz určený k převozu, zapůjčený jistým panem Šebkem z nedalekých Kralup, v Ledčicích vítali slavobránou s nápisem: „Hvězd mnoho, vlast jediná.“

Jak v úvodu obsáhlé publikace, plné dobových snímků a reprodukcí píše starostka obce Ledčice Jiřina Michovská: „Dějiny, to nejsou jen velké bitvy a významní vojevůdci. To nejsou jen takzvaně velké postavy králů, císařů, carů a politiků nejrůznějšího ražení. Historii, tu docela obyčejnou, každodenní, tvoříme my všichni, jeden každý z nás. Najde-li se někdo, kdo právě tu regionální sepíše, pak tím přispěje do národní paměti předávané z generace na generaci.“

V tomto směru mají Ledčice štěstí, že v nich žije Ivanka Plicková. Ta, jen tak na okraj, se cítí být elévkou, nebo – chcete-li – žákyní známého zesnulého publicisty a letitého autora Národního Osvobození Miroslava Sígla, s nímž úzce spolupracovala.

Její celoživotní zájem o dějiny, výtvarné umění, literaturu i barvitost jazyka českého se promítly do knížky, kterou zjevně psala z lásky ke kraji, v němž žije. Její práce, plná vzpomínek pamětníků, historek i pověstí, opatřená dokonce slovníčkem „ledčického dialektu“ – tedy, jak se mluví „po našem“ -  daleko přesahuje rámec regionu.

 „… děkuji za krásnou knížku, věnovanou nám všem – Ledčičákům. Díky ní si znovu uvědomujeme, co pro nás znamená domov a vlast i jak moc jsou pro nás důležité a nenahraditelné. Věřím, že tento plastický obraz vlastních kořenů pozvedne míru naší národní hrdosti, jíž využijeme k dalšímu rozkvětu naší obce,“ dodává Jiřina Michovská.

Publikace vyšla díky sponzorům – firmám i jednotlivcům - i zásluhou značného finančního daru od Bedřicha Kabriela. Dotvářejí ji laskavé kresby Veroniky Kubáčové, zachycujícíživot této podřipské vísky. Vydaly Ledčice (Ledčice 45, 277 08 Ledčice; www.ledcice.cz)

                                                                        Jana Časnochová-Vrzalová

 

„… děkuji za krásnou knížku, věnovanou nám všem – Ledčičákům. Díky ní si znovu uvědomujeme, co pro nás znamená domov a vlast i jak moc jsou pro nás důležité a nenahraditelné. Věřím, že plastický obraz vlastních kořenů pozvedne míru naší národní hrdosti…“

                                                      Jiřina Michovská, starostka Ledčic