Projev předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky na IX. sjezdu svazu

25.06.2013 21:30

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, sestry a bratři,

jelikož jste podrobnou zprávu, mapující naši činnost, dostali písemně, zmíním ve svém vystoupení jen několik otázek, které považuji za stěžejní.

Předsjezdová diskuse ukázala, že vám budoucnost naší organizace leží na srdci. Na stránkách Národního Osvobození i na výročních schůzích jsme se zamýšleli, co dělat, abychom do našich řad přivedli co nejvíce nových, zejména mladých členů. Uvědomujeme se, že jen s kladením věnců a s pietními proslovy nevystačíme. Proto jsem také loni v lednu v Pardubicích na Setkání tří generací vyhlásil akci 1+1. Tedy, aby každý náš člen do našich řad přivedl aspoň jednoho nového, který by po nás převzal štafetu. Zařídili jsme se podle toho a plně zmodernizovali naše webové stránky. Jejich návštěvnost stále stoupá a co je potěšující, řada lidí jejich prostřednictvím pátrá po svých předcích-odbojářích. Jde třeba o pravnuky či pravnučky. Někteří tazatelé se touto cestou dokonce stali našimi členy. Děkovné e-maily svědčí o tom, že nejeden zásluhou svazu našel své předky či se aspoň něco dozvěděl o jejich osudu.

 

Ukazuje se, že když volíme formy blízké mladým lidem – a přiznejme si otevřeně, svaz potřebuje omladit, aby měl kdo po nás převzít pomyslný štafetový kolík a pomáhal udržovat paměť národa na první a druhý odboj – výsledky se začnou dostavovat.

Dalším fenoménem, příznačným pro mladé, je facebook. Studoval jsem prezentaci, kterou o něm zveřejnila kladenská organizace ČSBS. Cílem zmíněné sociální sítě je přiblížit mladým náš svaz a nabídnout také členství. Znamená to pokud možno denně aktualizovat stránky, uveřejňovat medailonky o významných rodácích okresu, pořizovat fotoreportáže.  Obliba stránek stále stoupá. Lidé mají možnost jejich prostřednictvím diskutovat, porovnávat své postoje s míněním jiných, jsou zde zveřejňovány rovněž recenze a upoutávky na publikace věnované prvnímu a druhému odboji.

Za uplynulý rok ZO Kladno přijala dvanáct nových členů ve věku 27 až 36 let. Mezi nimi také příslušníky Praporu Čestné stráže Armády České republiky, Posádkového velitelství Praha.

Zkušenost královéhradecké organizace je trochu jiná. Podle Luboše Groha, tamního předsedy okresního výboru, u nich facebook loni neměl až takovou účinnost. Spíše vsázejí na přímý kontakt s lidmi. V roce 2012 přijali sedmnáct nových členů, ale neberou úplně každého. Jak říkají, musí mít duši bojovníka, jinak by členství ztratilo smysl. Královéhradečtí tvrdí, že nejlepší bojovníci jsou lidé z integrovaných složek. Zajímavý poznatek.

Možná rekordmany v přijímání nových členů jsou v pražské šestnácté organizaci, i když přiznávají, že v Praze je to snazší. Loni její řady rozšířilo 80 nových členů. Podle slov Emila Šneberga je to zejména tím, že jsou neustále s lidmi, chodí do škol, mluví s učiteli dějepisu, vzali je například na prohlídku Pečkárny. Dělají pro ně různé programy a vymýšlejí nové náplně činnosti. Jak říká bratr Šneberg, musejí vědět, že patří mezi nás a že nestačí jen platit členské příspěvky. Momentálně například chystají pro mládež střelecký kroužek. Žít společně a aktivně – tím se řídí v pražské šestnáctce. 

Jak vidíte, co organizace, to jiná zkušenost. A to jsem v důsledku omezeného časového prostoru vybral jen uvedené příklady. Uvítal bych, kdyby se také další z vás na dnešním jednání podělili svými zkušenostmi.

V uplynulém období jsme docela slušně pokročili v medializaci svazu.  Uspořádali jsme několik tiskových konferencí, navázali spolupráci například s Klubem autorů literatury faktu. Loni v Letohradu na setkání spisovatelů jsme udělili cenu autorům publikace Hlasy z hořících domů, letos v říjnu v Rytířském sále Senátu oceníme dvě další publikace a budeme spolupořadateli – společně se Senátem a Kalfem - udílení cen Egona Ervína Kische.

V publikacích Přísně tajné a nakladatelství Epocha máme loga ČSBS a Národního Osvobození. Jelikož jde o hojně prodávané knihy, dostáváme se tak do povědomí široké čtenářské veřejnosti, která o nás dosud nevěděla. Nestojí nás to ani korunu. Jediné, co musíme zajistit, jsou recenze na publikace a jejich zveřejnění na našem webu a v Národním Osvobození, což plníme.

Jsme hlavím partnerem výstavy obrazů válečného veterána ze západní fronty Karola Molnára, která se příští týden otevírá v Komorním Hrádku. Záštitu – vůbec první ve své funkci – jí na náš podnět udělil prezident Miloš Zeman. Jsem upřímně rád, že i my jsme přispěli k tomu, že letos v říjnu vysokým státním vyznamenáním ocení akademickou sochařku Marii Uchytilovou, která je mimo jiné autorkou sousoší povražděných lidických dětí.

Hovořil jsem zde o budoucnosti, proto se trochu mění také struktura svazu. Jak jste zjistili z materiálu, který jste dostali již předem, rozšiřuje se plénum ÚV na 68 osob a předsednictvo na 15. Dále bude jeden předseda a 4 místopředsedové, by se kompetence rozšířily a každý místopředseda odpovídal za svůj úsek, který mu bude svěřen.

Proč je tolik členů pléna?! Protože je v něm zastoupen každý okres a  případě, že by některý člen vypadl, si za něj okres bude moci delegovat jiného, kterého si zvolí.

Dál musíme působit na resortní ministerstva, s nimiž máme co do činění – MO, MV, MŠMS, MK atd. – dle potřeb svazu. Tímto tématem jsme se již dříve na plénu ÚV zabývali  a řekli jsme si, že počkáme do nových voleb, ale ukazuje se, že musíme začít jednat hned. Je nezbytné plnit úkoly, které jsme si dali. Například: ministerstvo vnitra – přezkum odnoží landsmanšaftu, různých webových stránek; ministerstvo školství – zkvalitnění výuky dějin, zabránit jejich zkreslování, podporovat vlasteneckou výchovu, dosáhnout, aby se školy zúčastňovaly pietních aktů, abychom se jako svaz mohli začlenit do školních osnov atd.; ministerstvo kultury – nepřipustit budování muzeí s ideovou tematikou, namířenou proti naší vlasti. Podporovat tvorbu posilující naši národní hrdost. Nepřipustit, aby se točily pořady typu Zabíjení po česku, Habrmannův mlýn apod., naopak se musíme zasadit o to, aby se rovněž začalo mluvit o vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 a nedovolit, aby se hovořilo o vyhnání Němců v roce 1945, neboť v tomto případě šlo o TRANSFER vyplývající z Postupimské konference.

Nedávno jsem řekl, že je třeba zřídit mediální komisi svazu a pokusit se její členy prosadit do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako svaz musíme za svými názory stát, nesmíme se nikým nechat ovlivnit. Musíme stát pevně za naší historií a nedovolit nikomu jakékoliv její zpochybňování. Pomyslné žezlo musíme předávat dalším generacím.

 

Vážené sestry a bratři,

dnešní jednání je příležitostí, jak načrtnout úkoly do budoucna, jak zajistit, abychom měli pokračovatele. Proto vás vyzývám, přihlaste se do diskuse a dávejte podněty, podělte se svými poznatky.

Děkuji za pozornost!

 

 

Sjezd ČSBS navštívil jeho člen a současně prezident ČR Miloš Zeman, který k delegátům promluvil a slavnostně jim předal nový svazový prapor.

Video s jeho projevem si můžete prohlédnout zde.

http://youtu.be/6s9DIL8evUM

 

  V Praze dne 20. června 2013