Projev Anety Teplé, studentky VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, přednesený dne 28. října 2013 na pražském Vítkově

31.10.2013 19:00

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté!

Dnes, 28. října, slavíme svátek vzniku samostatné československé republiky. Dne 28. října roku 1918 jsme byli plní nadšení a ideálů, měli jsme nejlepší úmysly do budoucna a oslavovali tento svátek naší národní nezávislosti a státnosti. Národní svobodu nám na frontách I. světové války vybojovalo téměř sto tisíc československých legionářů, kteří bojovali a umírali na frontách ve Francii, Itálii a Rusku. Pro vznik Československa vyvinuli obrovské úsilí představitelé zahraničního odboje vedeného triumvirátem Masaryk, Beneš a Štefánik. Připomenout bychom určitě měli i představitele domácího odboje, a to Karla Kramáře nebo Aloise Rašína. Bez všech těchto lidí by nebylo samostatného Československa. Dnes by měl tento státní svátek sloužit především jako připomínka naší svébytnosti, nezávislosti a suverenity.

Pro řadu dnešní mládeže 28. říjen představuje jen další den volna, zaznamenaný v kalendáři jako státní svátek. Nezamýšlí se nad tím, proč ho slavíme a jaký je jeho význam pro dnešní společnost. Přesto, že žijí v České republice, někdejší společný stát Čechů a Slováků jim už nic neříká. Já k nim ale nepatřím a myslím si, že je velmi důležité připomenout si významné dny naší historie, protože národ, který nezná a nectí svou vlastní minulost, nemá ani budoucnost.

Už 4. rokem studuji na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Od dětství bylo mým snem stát se vojákem z povolání a myslím si, že jsem na dobré cestě si ho splnit.

Naše škola spolupracuje s řadou organizací. Na prvním místě je to Československá obec legionářská, která nad ní převzala patronát. Od října roku 1997 nese škola čestný název "Škola Čs. obce legionářské" a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán legionářský prapor.

 

Československá obec legionářská vznikla roku 1921 a měla především zájem na tom, aby mládež byla vychovávána k vlasteneckému cítění, jednou převzala tradici legií a především zásady legionářského bratrství a spolupráce.

Další organizací, která seznamuje studenty naší školy se slavnou minulostí naší země, je Český svaz bojovníků za svobodu. Je to dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce. Prezentuje se například na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a snaží se vzbuzovat zejména u mladé generace hrdost na český národ.

Studenti naší školy se každoročně účastní také mnoha besed s válečnými veterány. Tyto akce jsou pro nás velkým přínosem, jsou vedeny v duchu výchovy k vlastenectví a ctění vojenských tradic a hodnot. Máme totiž jedinečnou příležitost a čest setkat se s válečnými veterány a pohovořit si s nimi.

Pro dnešní mladou generaci představuje vlastenectví jen jakési archaické slovo, které přestalo existovat v minulém století. Má dnes příchuť čehosi nechtěného a představa boje za vlast probouzí u mladého člověka dnešní doby spíše pousmání. Vlastenectví se dnes zkrátka nenosí. Pro mě a studenty naší vojenské školy ale národní hrdost a láska k rodné zemi nejsou jen prázdné pojmy a často se mi vybavují slova Viktora Dyka: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš“.