Prohlášení Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, z.s.

11.11.2016 09:58

VLASTENECKÉ SDRUŽENÍ ANTIFAŠISTŮ ČR, z.s.
na Moravě a ve Slezsku
Podpora předsednictvu Českého svazu bojovníků za svobodu
Dne 7. listopadu t. r. vydal předseda ÚV ČSBS prohlášení, reagující na aktuální agresivní mediální kampaň vedenou proti současným funkcionářům této organizace.
Náš spolek Vlastenecké sdružení antifašistů ČR s ČSBS dlouhodobě spolupracuje. Cíle a samotný duch obou našich organizací se vzájemně úzce prolínají. I naším zájmem je podpora vlastenectví a skutečné suverenity naší země, připomínání objektivních historických skutečností a pranýřování snah o jejich dezinterpretaci, které jsou stále drzejší a pocházejí dokonce od vládních představitelů.
VSA ČR a ČSBS se pravidelně potkávají při pietních aktech na místech, kterými prošly tragické události druhé světové války. Předseda Jaroslav Vodička na nich vystupuje se zásadními projevy, které vystihují naše společná stanoviska nejen k historickým pravdám, ale také k současné situaci. Povinností obou našich sdružení je nejen připomínat minulost, ale na základě bohatých životních zkušeností zaujímat postoje k současnosti. A to tím spíše, že někteří naši oficiální představitelé tak nečiní, resp. činí proti zájmům České republiky a jejich občanů.
Právě pro pevné postoje vůči revanšistickým snahám sudetoněmeckých sdružení včetně jejich domácích přisluhovačů, personifikovaných v osobě ministra kultury D. Hermana, se předseda Vodička stal terčem nevybíravých útoků.
Bohužel se v každém společenství najdou lidé, kteří trpí neukojenými ambicemi a s nasliněným prstem čekají, odkud zafouká příznivý vítr, aby jej dokázali využít. To je právě případ Gabriely Havlůjové. Další se pak nechají, třeba i v dobré víře, strhnout mediální kampaní i známými jmény, k neuváženým krokům. K nim lze přiřadit několik členek kladenské organizace a snad i renomovaného vojenského historika Eduarda Stehlíka.
Dlouhodobá obětavost při organizování pietních akcí a především zásadové a konzistentní názory legitimního vedení ČSBS je pro Vlastenecké sdružení antifašistů ČR zárukou úspěšné spolupráce do budoucna. Právě proto vyjadřujeme předsedovi Jaroslavu Vodičkovi a celému předsednictvu ČSBS svoji plnou podporu.
Dne 10. listopadu 2016
za :Vlastenecké sdružení antifašistů ČR,z.s.
Zemský Výkonný výbor Moravy a Slezska
RNDr. Josef Liška Jaroslava Hemerková RNDr. Tomáš Kaláb
Na vědomí
- ministru obrany ČR
- ministru financí ČR