Prohlášení vlasteneckého fóra

20.01.2013 19:12

 

Jsme uskupením dobrovolných, nestranických a nezávislých občanských sdružení, jejichž stěžejním posláním je přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu – T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika - a zásad Charty lidských práv. Usilujeme mj. o posilování národní hrdosti a vlastenectví.

Čeká nás druhé kolo prezidentských voleb, v němž proti sobě stojí dva kandidáti - Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Záleží na Vás – voličích - komu dáte svůj hlas. Věříme, že budete volit kandidáta, který bude důsledně hájit zájmy České republiky, který se plně identifikuje s naším národem a jenž i v integrované Evropě a v globalizovaném světě národní svébytnost nepovažuje za přežitek.

Členové našich organizací patří k těm, kteří hájí suverenitu ČR, pečují o zachování odkazu zakladatelů naší samostatnosti, zejména TGM, kteří se za druhé světové války zapojili do domácího a zahraničního odboje, aby nám vybojovali svobodu. Věrni vojenské přísaze ji hájili také po skončení války.

Nemůžeme se složenýma rukama přihlížet, aby se prezidentem, který je současně vrchním velitelem Armády České republiky, stal Karel Schwarzenberg, člověk, jenž například o odsunu Němců z našeho pohraničí, o němž rozhodly vítězné mocnosti na konferenci v Postupimi, hovoří jako o vyhnání. Podivná role je rovněž jeho v omluvě sudetským Němcům po listopadu 1989. Je to člověk úzce spjatý s Nečasovou vládou, důsledky jejíhož hospodaření na sobě pociťuje drtivá část Vás, občanů.

Do prezidentského křesla na Pražský hrad musí usednout člověk, který má státní ideu, jemuž nechybí uvědomělá vůle a statečnost prožívat a hájit národní příslušnost, ale také sociální cítění. Takovým je pro nás Miloš Zeman.

 

Za Český svaz bojovníků za svobodu

 

Za Sdružení Českého národního povstání-ČSBS

 

Za Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých

 

Za Společnost Ludvíka Svobody

 

Za Svaz vojenských veteránů ČR

 

Za Slovanský výbor ČR

 

Za Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

 

Za Klub českého pohraničí

 

Za Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

 

Za sdružení zahraničních vojáků II. světové války

 

Za Radu seniorů České republiky

 

Za Společnost Edvarda Beneše

 

Za České národní listy a Křesťansko-sociální hnutí