Prohlášení FIR k výročí Postupimské konference

04.08.2015 08:10

MEZINÁRODNÍ FEDERACE ODBOJÁŘŮ - -SDRUŽENÍ ANTIFAŠISTŮ

 

S prosbou o publikování

 

Prohlášení FIR načasovaného Postupimská konference

 

Mezinárodní federace odbojářů (FIR) k 70. výročí Postupimské konference, která byla  začátkem nového období soužití národů Evropy,

vydala toto prohlášení:

 

Jak bylo rozhodnuto na Jaltské konferenci, síly antihitlerovské koalice po vojenské porážce německého fašismu definovaly základy mírové poválečné Evropy. Na Postupimské konferenci (konec července / začátek srpna 1945) formulovali vyjednavači Británie, Sovětského svazu a Spojených států rámcové podmínky Evropského poválečného uspořádání, které by mělo pomoci, aby už nikdy fašismus a válka nevyšly z německé půdy.

 

Cílem bylo zničení vojenského potenciálu německého fašismu a budování společenského řádu založeného na demonopolizaci, denacifikaci, demilitarizaci a demokratizaci. To byla také vůle všech bojovníků, kteří se ve svých zemích zasloužili na  osvobození od fašismu.

Nově bylo stanoveno území ve střední Evropě, zejména hranice Odry a Nisy jako východní hranice Německa. Usneseno bylo také přesídlení části obyvatelstva, což revanšistické kruhy, zejména v Německu, provokativně označují jako "Vyhnání".

 

Na závěr jednání britský premiér Attlee, sovětský vůdce Stalin a americký prezident Truman jako zástupci vítězných mocností podepsali tento dokument. Tato dohoda, ke které později přistoupila Francie, tvoří  do dneška právní rámec Evropského poválečného řádu.

 

I když je třeba brát v úvahu, že v důsledku  rozvíjející se studené války nebyly důležité aspekty nové antifašistické éry  zejména v západních zónách implementovány, má Postupimská dohoda pro nás, jako pro mezinárodní antifašistickou organizaci, stále větší důležitost.

 

Protože dokument vítězné protihitlerovské koalice, který je podložen bojem armádních jednotek a protifašistickým osvobozovacím zápasem, označuje zločinný charakter fašistických organizací a institucí, který byl  také soudně prokázán v Norimberském procesu, zajišťuje stále nedotknutelnost polských západních hranic a ochraňuje tak všechny revanšistické nároky zejména vůči Polsku a České republice, a také určuje zodpovědnost velkého průmyslu, bank a korporací v Německé říši za  fašistické zločiny a tím brání všem pokusům revidovat dějiny. Také definuje rámec nového antifašistického uspořádání v Německu a brání všem pokusům o revizi dějin

 

FIR a jeho členská sdružení prosazuji myšlenky Postupimské dohody proti všem snahám o oživení fašismu a antikomunismu zejména v zemích střední a východní Evropy a proti všem pokusům o překrucování  dějin druhé světové války, stavět naroveň Hitlera a  Stalina, fašismus a socialismus, fašistické vrahy a jejich oběti.

Evropské národy, které, více než kdokoliv jiný, zaplatily cenu za německou fašistickou imperialistickou válku, nesmějí dovolit takové zkreslování historie a falšování historických faktů  války.

 

Připomínání  Postupimské dohody je pro antifašisty  závazek postavit se proti oživení fašistických skupin a jejich ideologie, stejně jako proti všem  formám zkreslování historie antifašistického boje, které je urážlivé pro antifašisty.

Již nikdy fašismus!, již nikdy válku!

 

Generální sekretář FIR

Dr. Ulrich Schneider

Berlín, 28.07.2015