Prohlášení FIR k 70. výročí boje Židů ve Varšavském ghettu

16.04.2013 19:42

Povstání ve Varšavském ghettu v dubnu 1943

Mezinárodní federace odbojářů (FIR) připomíná heroický boj Židů, kteří se pokusili povstáním ve Varšavském ghettu od 19. dubna do 16. května zabránit deportaci do vyhlazovacího tábora. Členové židovského ilegálního hnutí v ghettu, na základě získaných zpráv na jaře 1942 o masových vraždách Židů, zřídili bojovou jednotku k obraně proti plánované deportaci obyvatelstva ghetta. I když bylo zřejmé, že povstání nemůže očekávat vnější pomoc, bojovali pronásledovaní Židé proti očekávanému zničení. Byl to marný boj proti velké převaze nepřítele.

„Židovská čtvrt ve Varšavě již neexistuje“ (Generál SS Jürgen Stroop)

Statistika nacistických zločinů páchaných na židovských bojových skupinách byla s německou důkladností sepsána takto: Více než 2000 policistů a vojáků SS bojovalo tanky, děly a plamenomety proti 750 mužům židovských bojových skupin. Výsledek byl předvídatelný. Generál Stroop bilancuje: „Z počtu 56 065 zajištěných Židů, bylo v rámci této velké akce uvnitř bývalé židovské obývací čtvrti zabito okolo 7000 a deportací do Treblinky dalších 6979, tedy celkem 14 000 Židů vyhlazeno. Až na 8 budov bylo bývalé ghetto zcela zničeno“.

Před 50. lety: FIR připomněla povstání ve Varšavském ghettu.

FIR uveřejnila ve svém časopisu „Odbojář“  článek Kasimira Rusineka, bývalého generálního sekretáře polské odbojářské organizace ZBOWID, napsal:

Vzpomínáme „ na stovky židovských bojovníků, kteří v řadách židovské bojové organizace (Zydowska Organizacja Bojowa) povstali ve Varšavském ghettu proti převaze nepřátelských utlačovatelských jednotek do boje, v němž byla porážka od samého počátku jistá. Po šesti týdnech heroického boje „Za naši svobodu a čest!“ padli se zbraní v rukou. Uctění povstalců v ghettu zahrnuje všechny bojovníky a každého, kdy se postavil na odpor, protože hrdinové Varšavského ghetta byli elitní jednotkou velké mezinárodní armády bojovníků za svobodu, spravedlnost a mír mezi národy… Obracíme se k srdcím a svědomí všech obyvatel této planety: Učiňte vše, co je ve vašich sílách, aby povstalci Varšavského ghetta, kteří ve vás věřili, neprolili svou krev nadarmo.“

 

Heroický odboj židovských bojovníků zůstává i po 70. letech nezapomenutelný.

    

Čest památce bojovníků Povstání Varšavského ghetta.