Proč nevolit Karla Schwarzenberga za prezidenta

20.01.2013 09:12

Vztah k tzv. sudetským Němcům

 

 • Schwarzenberg považuje Benešovy dekrety a jejich uzákonění, jakož i navazující  zákony za neústavní.
 • Schwarzenebrg stál za omluvou Václava Havla tzv. „sudetským“ Němcům
 •  Podle Scwarzenbergem autorizovaného životopisu, který napsala redaktorka rakouského vídeňského   časopisu Profit, navrhoval úplné navrácení majetku i návrat  "sudetských" Němců
 • Tyto zásady byly zapracovány do balíčku opatření, který v roce 1991 zpracoval Václav Havel spolu s německým kancléřem Helmutem Kohlem. Balíček obsahoval:

 

Návrat "sudetských" Němců,

                                           Získání čs. občanství,

                                           Získání půdy a majetku na základě privatizace

 

Poradcem a hostitelem Václava Havla byl při těchto jednáních Karel Schwarzenberg.-

 

Odpovědnost jako člen vlády.

 

KarelSchwarzenberg se stylizuje v prezidentské kampani  jako nestraník, je však místopředsedou vlády, předsedou koaliční strany TOP 09 a poskytuje svůj hlas pro všechna opatření současné nepopulární vlády.

 

Hlasoval pro:

 

 •  Zvyšování důchodového věku,  
 • Snižování důchodů a valorizaci důchodů, (asi 70% důchodců bude mít penzi nižší o 600 Kč měsíčne),
 •  Pracujícím důchodcům byla jako jediné skupině obyvatel odebrána sleva na dani,
 •  Nový důchodový zákon, který snižuje příjmy v solidárním systému (tzv. 1. pilíř),
 •  Pro zvyšování DPH od roku 2010, nižší sazbu o 5%, a vyšší o 2% (zdražily se potraviny, léky, zdravotnické potřeby, nájemné, elektřiny, plyn, voda a další položky potřebné pro každodenní život,
 • Prostřednictvím svého ministra, - nárůst poplatků za léky, pobyt v nemocnici a omezení dostupnosti

            lékařské péče,

 • Amnestii vyhlášenou prezidentem (svým odchodem ze sněmovny hlasoval pro, i když se od amnestie distancoval),
 • Obdobně se alibisticky choval, když sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí předseda

KDU ČSL Jiří Čunek. Ten se vrátil a ministr zahraničí ve svém křesle zůstal na základě prověření kauzy Čunek americkou detektivní kanceláři Kroll, která shledala, že je vše v pořádku. Divný způsob

Vyvázání se ze slibu.

 

Méně známá činnost a kontakty

             Karel Schwarzenberg má blízké vztahy na nadnárodní elitářskou organizaci globalisty Davida

             Rockerfellera s názvem Bilderberg Group. Jeho účast na konferencích této organizace, která se

             zabývá uskutečněním nového světového řádu se světovou vládou a zrušením árodních států, je

             dokumentována v roce 1979, 1980, 1981.

Je otázka, da jde skloubit tyto aktivity s agendou ministra zahraničí suverénního státu.