Přísně tajné!

28.03.2006 09:30

Revue Přísně tajné! se vyznačuje tím, že se již dlouhodobě v každém čísle věnuje problematice druhé světové války, nacistické okupaci v letech 1939–1945 a našemu národnímu odboji. To platí také o pátém čísle, které nedávno vyšlo. Roman Cílek v něm uveřejnil příspěvek pod přiléhavým názvem Když vykročil Rudovous, v němž je podrobně vylíčen Hitlerův itinerář příprav agrese proti Sovětskému svazu v roce 1941 a vlastní průběh vojenských operací. Karel Richter přibližuje v příspěvku Smíšená letecká divize vznik a začátek československé letecké jednotky v závěrečné etapě boje. České povstání je titulek článku Václava Kurala, obsahující i široký mezinárodní pohled v té době a přehled povstání v dalších českých a moravských městech.
Antonín Benčík se zamýšlí nad osudem Josefa Smrkovského. Dušan Tomášek rozebírá skutečnosti takzvané Heydrichovy nadace, která měla získat českou veřejnost na německou stranu. Daleko na jih se ve svém příspěvku Únos internovaného diktátora obrací Jindřich Volek, líčí v něm únos B. Mussoliniho 12. září 1943 pod velením SS-hauptsturmführera Skorzennyho. V letošním pátém čísle revue Přísně tajné! Jiří Kovařík obsáhlou statí také přibližuje bitvu u Slavkova, od níž začátkem prosince uplyne dvě stě let.


Miroslav Moulis