Prípad Mayerling

17.03.2014 14:15

Byl následník trůnu Rudolf Habsburský obětí či pachatelem? Tragickou a dodnes jednoznačně nevysvětlenou smrtí tohoto korunního prince, jediného syna rakousko-uherského císaře Františka Josefa I., se zabývá Viliam Apfel, jeden z významných slovenských autorů literatury faktu.

Kdo a proč mohl mít zájem na princově smrti? Kdo se pokoušel zamést pod koberec důkazy, indicie? Autor odpovědi na otázky hledal doma i v cizině. Sto pětadvacet let starý příběh, který se odehrál nedaleko našich hranic, rozplétá i proto, aby se po tolika letech oběti dostalo spravedlnosti. A to vzdor tomu, že dynastie Habsburků Slovákům i Čechům vládla až do roku 1918 a spolu s dalšími slovanskými národy na ni nemají ty nejlepší vzpomínky. Vždyť Rudolfův otec zůstával hluchý k oprávněným požadavkům našich předků, a jak autor zdůrazňuje, „budeme si ho pamätať aj za bachovský absolutizmus, rok 1867 a s ním promaďarský dualizmus, ktorý priniesol zvýšený útlak Slovanov, a napokon aj desaťtisíce našich mŕtvych krajanov, ktorých na jeho príkaz vyhnali do zákopov prvej svetovej vojny“.

Právě jeho jediný syn, jehož spolu s baronesou Máriou Vetserovou 30. ledna 1889 v loveckém zámku Mayerling nedaleko Vídně našli mrtvého, se netajil kritickým postojem k metodám vlády svého otce, vyjadřoval znepokojení nad vývojem v zemi a dokonce předpovídal zánik monarchie a nastolení republikánského systému. Byl tedy zjevně na překážku určitým silám, které se rozhodly za každou cenu zabránit jeho nástupu na trůn.

Třebaže šlo o Habsburka, nebránil mu jeho původ vidět výbušnou situaci v jednotlivých částech dvaapadesátimilionové země, plné nevyřešených problémů a narůstající nespokojenosti obyvatelstva. Odrazila se snad na jeho postojích i trvalá nepřítomnost matky – císařovny Alžběty Bavorské, známé pod přezdívkou Sissi – nebo chování otce, který s dětmi nikdy nepromluvil lidsky? Autor se zabývá i psychickými aspekty hlavních protagonistů. Poukazuje mj. na fakt, že děti sice žily v přepychu, ale pevné a láskyplné otcovské objetí, „ktoré aj do budúcnosti sľubuje istotu“, neznaly.

Kniha je napsána velice poutavě, doplněná o citace dobových dokumentů a snímky. Přináší mnoho nových informací a souvislostí. Závěry, k nimž V. Apfel dochází, vybízejí k dalším otázkám.

Publikaci vydalo Vydavatelství Matice slovenské, s. r. o. (Mudroňova 1, 036 52 Martin, SR; tel.: (043) 422 06 92; info@vydavatel.sk; www.vydavatel.sk)

 

                                                                  Jana Časnochová-Vrzalová