Pozvánka

16.07.2015 11:49

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

SDRUŽENÍ ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

SDRUŽENÍ DOMÁCÍHO ODBOJE A PARTYZÁNŮ

SDRUŽENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

HISTORICKÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ SNP

a SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH ZAHRANIČNÍCH LETCŮ-VÝCHOD

       

ve spolupráci s

MO ČR  a  GŠ AČR

 

 

 

 

Vás zvou k účasti na

Pietních aktech

a

SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

 

u příležitosti 71. výročí

SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

Pietní akty

 

27. 8. 2015 - 07. 50 hod.–U pomníku

„Padlých čs. zahraničních letců ve II. světové válce“

Nám. Svobody – Praha 6

 Program: 

08.20 - Nástup čestné stráže.

08.25  -Příchod čestných hostů.

          - Řazení za věnce.

          -Trubač troubí 3x pozor.

08.30 - Kladení věnců.

          - Večerka – pocta padlým.

          - Úvodní slovo moderátora.

          - Uvítání hostů. 

          - Projevy.

          - Poděkování moderátora.

08.50 – Odchod k pomníku na Vítězné náměstí

 

27. 8.  2015 – 09.00 hod.–U pomníku

„Padlých čs. zahraničních vojáků ve II. světové válce“ Vítězné nám. – Praha 6

Program:

09.05 – Nástup čestné stráže.

09.10 - Příchod čestných hostů.

          - Řazení za věnce.

          - Trubač troubí 3x pozor.

09.15 - Kladení věnců.

          - Večerka – pocta padlým.

          - Úvodní slovo moderátora.

          - Uvítání hostů. 

          - Projevy.    

          - Poděkování moderátora

09.45 – Odjezd autobusem  MO - Na Valech.

 

Ústroj: stejnokroj, společenský oblek, vyznamenání ve stužkách.

 

 

 

 

Slavnostní shromáždění

 

27. 8. 2015 – 10.30 hod. -  Zahájení shromáždění

v sále Ministerstva obrany ČR Na Valech.

Místa zaujměte do 10.15 hod.

            

                                     

 

Program:

10.30  hod. – Příchod čestných hostů do hlavního sálu.

                   - Nástup čestné stráže s praporem.

                     - Státní hymny SR, ČR.

                     - Uvítání účastníků a hostů.

                     - Uctění památky padlých a zemřelých – Večerka .

                     - Hlavní projev.

                     - Vystoupení velvyslance SR.

                     - Pozdravy hostů.

                     - Vystoupení přímého účastníka.

                     - Předání medailí.

                     - Závěrečný projev  ČSBS.

                     - Odchod čestné stráže s praporem.

                     - Poděkování čestným hostům.

                      a účastníkům - moderátor.

 

 

Přátelské setkání účastníků s hosty.