Pozvánka

01.02.2017 08:21

Masarykova společnost

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat

na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od února 2017 do června 2017

 

Ve čtvrtek 16. února 2017 Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.:

Ženy v životě Karla Čapka

 

V sobotu 18. března 2017

VALNÁ HROMADA – program přiložen

v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod.

 

Ve čtvrtek 20. dubna doc. PhDr. Blanka Soukupová, PhD.:

Český antisemitismus po druhé světové válce

 

Ve čtvrtek 18. května 2017 Ing. arch. Zdeněk Lukeš:

Architektura za první republiky, od národního stylu k avantgardě

 

Ve čtvrtek 22. června 2017 Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.:

Sté výročí bitvy u Zborova

 

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.

Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

 

Změna programu vyhrazena

http://masarykovaspolecnost.cz/

masarykova.spolecnost@seznam.cz

 

Masarykova společnost

 

dovoluje si Vás pozvat na

 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ,

 

které se koná

v sobotu 18. března 2017

 

v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod.

(výtah z přízemí za vrátnicí)

 

Prezence 8.30-9.00 hod. (prosíme o včasný příchod)

 

Program

zahájení v 9.00 hod., ukončení v 13.00 hod.

 

Volba zapisovatele, revizní a návrhové komise

 

Zpráva o činnosti Masarykovy společnosti za rok 2016 (doc. Eva Broklová, DrSc.,

předsedkyně)

 

Zpráva o hospodaření MS (Ing. František Srp)

 

Přednáška

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.,

100 let od ruské revoluce, role Edvarda Beneše v československém odboji

 

Přestávka

 

Pozdravy hostů

 

Zprávy z odboček

 

Usnesení