Povzvánka a program Slavnostního shromáždění k 99. vzniku Československé republiky

09.10.2017 12:56

                                                       ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

        SDRUŽENÍ ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

                  SDRUŽENÍ DOMÁCÍHO ODBOJE A PARTYZÁNŮ

                  SDRUŽENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

             SDRUŽENÍ POLITICKÝCH VĚZŇŮ A POZŮSTALÝCH

 

                                                            v součinnosti

s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Národním muzeem, a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi České republiky - Sdružením čs. zahraničních letců-Východ, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Společností Ludvíka Svobody, Československou obcí legionářskou, Českou obcí sokolskou, Veleobcí sdružených obcí Baráčníků, Evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem Dr. Milady Horákové, Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou společností, Orlem, Společností Dr. Edv. Beneše, Společností bratří Čapků, Společností Jana Masaryka

                                                           Vás zvou k účasti na

                                                                        SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

                                                            K 99. VÝROČÍ VZNIKU Československé republiky

                                                                               které se koná v sobotu

                                                                      dne 28. října 2017 od 12.00 hod.

                                                       ve Slavnostním sále Národního památníku na Vítkově

            PROGRAM:

                         12.05 hod. –  Přinesení státní vlajky České republiky a historických praporů

            12.08 – 12.11 hod. – Státní hymny SR a ČR – chlapecký pěvecký soubor BONI PUERI

            12.11 – 12.14 hod. – Zahájení – PhDr. Michal Lukeš,

     generální ředitel Národního muzea

            12.14 – 12.18 hod. – Uvítací projev – Ing. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS

            12.18 – 12.24 hod. – Slavnostní proslov – Ing. Karla Šlechtová

            12.24 – 12.27 hod. -  Za mladou generaci – student střední policejní školy

            12.27 – 12.32 hod. – Odnesení státní vlajky České republiky a historických praporů

            12.32 – 12.47 hod. – Ocenění válečných veteránů 2. světové války

            12.47 – 12.55 hod. -  Chlapecký pěvecký soubor BONI PUERI

            12.55 – 12.58 hod. – Ukončení a poděkování Ing. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS

               

                         13.00 hod. – odjezd 1 autobusu od Národního památníku na Vítkově k pomníku legionářů na
                                           náměstí Pod Emauzy

                        14.00 hod. – pietní akt s položením věnců u pomníků legionářů na náměstí Pod Emauzy

                                                            Tato pozvánka platí jako vstupenka

                                   k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném ČSBS od 12.00 hod.

Poznámka: autobusy k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném MO ČR na nádvoří před Národním památníkem na    od 10.30 – do 11.30 hod.
                                                        odjezd 2 autobusů od hotelu Legie, nám. I. P. Pavlova - 09.45 hod.

Doplňkový autobus k účasti na slavnostním shromáždění organizovaném ČSBS od 12.00 hod.

odjezd autobusu na Vítkov od hotelu Legie, nám. I. P. Pavlova - 10.30 hod.