Poplašná lež v letáku Památníku Hodonín

18.02.2014 10:01

Národní pedagogické muzeum v Praze a knihovna J.A.Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, www.npmk.cz,

vydaly informačního průvodce internačním táborem Hodonín u Kunštátu na Moravě, okres Blansko. Leták je pěkně zpracován,  a celý záměr by byl chvályhodný - kdyby neobsahoval zásadní informační lež o tzv. sudetských Němcích. K této lži odbojáři nemohou a nesmějí mlčet.

V kapitole Proč budovat památník je totiž uvedeno:

„Areál tábora u obce Hodonín poblíž Kunštátu se stal v letech 1940-1950 průsečíkem tragických osudů lidí, do jejichž osudů zasáhly pohnuté dějiny naší země kolem poloviny 20.století.V této době prošlo táborem několik tisíc lidí, z nichž někteří internaci nepřežili. Důvody věznění se lišily: z rasových důvodů byli uvězněni Romové a kvůli etnickému původu sudetští Němci, za politické názory zde byli drženi vězni komunistického režimu.“

Takové hodnocení si nikdo v České republice, kdo se pokládá za historika, demokrata a civilizovaného člověka, prostě nesmí dovolit vyslovit, natož veřejně psát.

Za prvé: tzv. sudetští, správně českoslovenští Němci, nebyli nikdy a nikde vězněni kvůli etnickému původu. ČSR nebyla Tureckem, které věznilo Armény kvůli etnickému původu, ani fašistickým reichem, který věznil kvůli etnickému původu Židy a Slovany!

Za druhé: dekrety jednoznačně stanovily, že českoslovenští Němci, i čeští  a slovenští zrádci a gardisté budou potrestáni nikoli pro etnický původ, nýbrž za vlastizradu ČSR. Všichni internovaní v táborech nejen na Blanensku, ale v celé ČSR nebyli internováni pro etnický původ, ale pro vlastizradu ČSR, ať již provedenou přihlášením se k reichu nebo dalšími zradami jako byla činnost ve fašistických organizacích apod. Jest si přečísti ústavní dekret 33, 100, 108, 12 atd. a prováděcí předpisy ministerstva vnitra k nim z roku 1946.

Za třetí: jen z Blanenska je možno uvést příklady vězněných českých zrádců například z internačního tábora Makkabi u Boskovic, který byl nedaleko Hodonína. To by Národní pedagogické muzeum rovněž hodnotilo jejich věznění pro etnický původ? Nikoli, byli tam vězněni pro zradu ČSR - stejně jako českoslovenští Němci, zvaní nesprávně a tendenčně sudetští.

Navíc hodnocení vlastizrádných tzv. sudetských Němců je staví na roveň utrpení Romů nebo politických vězňů komunismu, což je zásadní historická lež.

Konečně  leták staví na roveň využití tábora sovětskou, rumunskou armádou - a wehrmachtem! Wehrmacht na rozdíl od osvobozeneckých armád rovněž plnil strašnou represivní funkci v okupovaných územích včetně protektorátu! Proto musí být označen za represistu rovněž!

Je neuvěřitelné, že takovou lež mohla sepsat a vytisknout k veřejnému šíření tak ctihodná instituce, jako je Národní pedagogické muzeum v Praze. Za  okresní organizaci ČSBS Boskovice protestujeme proti této poplašné lži v letáku o táboře Hodonín a žádáme její odstranění z textu s omluvou čtenářům, kteří již tento text dostali. Dále je absolutně nepřípustné dávat do uvozovek odsun „státně nespolehlivého“ německého obyvatelstva,  když tuto státní nespolehlivost definovaly jak dekrety, tak mezinárodní dohody jako Postupimská. Takové činění popírá platnost dekretů jako platné součásti našeho státního práva.

 

Z těchto důvodů naše boskovická organizace žádá, aby Národní pedagogické muzeum stáhlo tento leták z oběhu a zásadně jej přepracovalo v duchu dekretů prezidenta republiky a Národního shromáždění, které jsou platnou součástí našeho ústavního pořádku. Žádáme rovněž, aby se případem zabývala Historicko dokumentační komise ÚV ČSBS a vydala stejné stanovisko, jako má k věci naše boskovická organizace.

Leták Hodonín titul

Letak Hodonin veznění Němců pro etn.původ!!!.

                                                                     

                                                                        Za OV ČSBS Boskovice

                                                                     Jiří Jaroš Nickelli, předseda