pomozte při pátrání

27.01.2015 14:54

 
 

Zná někdo potomky pplk. Jaromíra Libánského?

 

Jakékoliv informace, jimiž by kdokoliv mohl tazateli (viz dopis níže) pomoci, lze posílat na e-mailovou adresu: Ing. Tomáš Hájek, Rakouské velvyslanectví;  tomas.hajek@bmeia.gv.at (příp. telefonní číslo +420 257 090 540).

 

 

 

Vážený pan

Jaroslav Vodička

Předseda

Český svaz bojovníků za svobodu

Legerova 22

120 49 Praha 2

CZ

 

                                                                                    V Praze dne 2. září 2014

                                                                                      Č. j.: KULT/0132/2014

 

 

 

 

 

 

Vážený pane Vodičko!

 

Pan Josef BALDERMANN  se dopisem, který naleznete v příloze, obrátil na pana spolkového prezidenta Dr. Heinze Fischera. Hledá potomky pana podplukovníka Jaromíra LIBÁNSKÉHO z českého Generálního štábu, narozeného 10. 9. 1895, bydlištěm: Střešovice.

Podplukovník Libánský v den své popravy dne 4. 5. 1943 v Plötzensee bývalého spoluvězně v cele smrti pana Adolfa Stadlera požádal, aby pokud přežije, vyřídil srdečné pozdravy jeho ženě a jeho malému synovi, a zároveň předal panu Stadlerovi svůj poslední kousek chleba.

Poslední pozdravy pana podplukovníka Libánského nebyly jeho rodině nikdy předány. To pana Baldermanna podnítilo k pátrání po jeho potomcích.

 

Byl bych Vám,

vážený pane Vodičko,

vděčný, kdybyste mohl být panu Baldermannovi při pátrání nápomocen.

 

Předem děkuji za Vaši pomoc

 

 

 

 

                                                    Dr. Ferdinand Trauttmansdorff