Pomoc při pátrání

10.12.2015 12:55

Vladimír Hubsch – ví o něm někdo něco?

Kdo byl hradlař v Praze-Bubnech?

 

Narodil jsem se v roce 1940 a nepamatuji si tedy na činnost mého otce za protektorátu. Z rodinných důvodů potřebuji zmapovat jeho odbojářskou činnost. V archivu Vojenského historického muzea v Ruzyni jsem se dozvěděl, že v bytě pplk. Balabána za přítomnosti plk. Mackerleho přijal účast v Nejvyšší radě vojáků a pracujícího lidu, v odbočce Svazu národní revoluce (číslo legitimace 1839) a ve skupině Bartoš.

Z vyprávění otce si pamatuji, že byl po válce dlouholetým členem Svazu protifašistických bojovníků.  Zemřel 16. 2. 1964 a já byl natolik „mladej a blbej“, že jsem si s ním o těchto záležitostech patřičně nepovídal. Proto vás prosím o umožnění náhledu do spisu mého otce (existuje-li).

Také bych se chtěl dozvědět jméno hradlaře železniční stanice Praha-Bubny (otec tam pracoval jako výpravčí), kterého gestapo zajalo, mučilo a pak ho v sekyrárně na Pankráci popravili. Tento hrdina neprozradil jméno mého otce. Mám od něho namalovaného medvídka Míšu - je to moje nejdražší památka na něho.

Základní údaje o mém otci: Vladimír Hubsch, narozen 15. 7. 1901 v běloruském Grodnu, účast v ruských legiích od r. 1917 do 1919. Pracovně v ČSR výpravčí ČSD, inspektor ČSD, dopravní přidělenec vojenské mise v Berlíně (1945 až 1948), pracovník ministerstva dopravy.

 

 

                                                          Ing. Jaroslav Hubsch  

                                                             bertajz@seznam.cz