Pomoc při pátrání

17.02.2015 08:03

Pomozte zachránit památku Brnky!

 

Pracuji na památce zámku Brnky (http://zamek-brnky.webnode.cz), o níž se první písemná zmínka jako o osadě Brníky, ve zkomoleném tvaru Brenici, objevuje v roce 1228 mezi osadami, které tvořily zboží kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. To bylo v období vrcholného feudalismu, kdy na českém trůnu vládl král Přemysl I. V roce 1233 držení těchto vsí, tedy i Brník, potvrdil svatojiřskému klášteru papež Řehoř IX. Od blíže neurčené doby měl v Brnkách dvůr také břevnovský klášter.

V souvislosti s touto památkou pátrám po jakékoliv zmínce o dění během druhé světové války. Mám jen kusé poznatky: zámek byl obsazen německou armádou. Na jejím konci dochází k násilnostem. Neozbrojení Němci si museli vykopat hrob na zámecké zahradě a následně byli popraveni. V okolí Klecan a Větrušic se měly odehrát letecké souboje.

Pokud znáte někoho, kdo by mi mohl nějakým způsobem přiblížit válečnou historii zámku, budu velice rád. Stejně tak uvítám možnost promluvit si s pamětníky tehdejších událostí, rád nahlédnu do případných dochovaných dokumentů apod.

Pomozte zachránit památku Brnky, přispějte k poznání jeho minulosti!

                                                                                 Karel Šebek                        

                                                                                                     zamek.brnky@seznam.cz