Politici odcházejí, pamětníci zůstávají

01.02.2012 15:18

 

Na pardubickém popravišti Zámeček, kde byly v letech německé okupace Československa utraceny životy desítek vlastenců, mezi nimi ležáckých obyvatel, bylo letos 9. ledna zahájeno 4. setkání pamětníků Silver A v paměti tří generací. Přesně na den sedmdesát let poté, co parašutisté výsadku provedli první pokus o navázání spojení radiostanicí Libuše.

Věnce a květiny položili zástupci odbojářských organizací z regionu, starostové a vrcholní představitelé místních samospráv.

Úvodní slovo přednesla Ing. Jana Bobošíková, která stála u zrodu akce. Mělo společného jmenovatele. Formulovala ho ve třech odkazech, které nám zanechali bojovníci proti nacismu – svoboda nám nebyla dána, ale těžce vybojována, ti , co nasazovali svoje životy se neptali, co pro ně zem udělá, ale přesně věděli, co musí pro vlast udělat oni, motivem jejich konání byla láska k vlasti a ke svobodě – naším úkolem je tyto hodnoty rozvíjet.

V podobném duchu hovořila primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Připomněla náš morální závazek mít na paměti, jak výsada svobody byla draze vykoupená. Závěrečné slovo měl předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Otiskujeme ho na str. 3.

Dá se říct, že nářky nad neúčastí a nezájmem mládeže o tyto pietní akce jsou evergreenem. Posteskl si ředitel Památníku Lidice M. Červencl nad nepřítomností „té třetí generace,“ J. Vodička vyhlásil projekt ČSBS, který by ji měl přivést. Je otázka, zda se za stávající situace dá dělat víc, ale především co? Každá rada drahá, ale faktem zůstává, že „pouhé“ kladení věnců mládež nepřiláká, a i kdyby, asi jí nic neřekne včetně projevů. Taková je doba. Proto je třeba poděkovat všem, často za neutuchající snahu, jít mládeži naproti pořádáním přednášek ve školách či zájezdů na památná místa a dalších aktivit.

Program slavnostního setkání pokračoval v pardubickém hotelu Zlatá štika.

Zahájilo ho hudební vystoupení Žesťového kvintetu Ústřední hudby Armády ČR.

Ke stolům usedli pamětníci, starostové, pod jejichž správu spadají obce postižené nacistickým terorem, a v neposlední řadě čelní představitelé místních samospráv, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková, a zamyšlením nad historií zahájil řečnická vystoupení 1. náměstek ministryně kultury František Mikeš. Bylo o tom, co je třeba znát z vlastní historie, na kterou nelze nazírat černobílým viděním. Její smysl vidí v nacházení vzorů, a také snahu vytvářet v naší společnosti takovou atmosféru, abychom nežili jen tak vedle sebe, ale spolu.

Organizátoři již názvem akce předznamenali její smysl, tím je setkávání. „Samotná existence památníků nestačí, jejich význam nespočívá v tom, že jsou, ale v jejich výchovné a vzdělávací činnosti a někdy v nahrazování toho, co by měl dělat někdo jiný.“ F. Mikeš na závěr povídání poděkoval těm, kteří o odkaz předků pečují.

Hejtman Radko Martínek připomněl jednu ze statečných postav pardubického dramatu Františka Hladěnu, jehož pamětní deska je na krajském úřadě, a také příslušníky své rodiny. Také on se vyjádřil ve smyslu, že historie není černobílá a člověk zmítaný nepříznivými okolnostmi stojí před nelehkými úkoly, ve kterých není jednoduché obstát. Ti stateční jsou dnes často neznámí, a byli jimi obyčejní lidé.

Závěrečné slovo pronesl brig. gen. v. v. Alesander Beer. Když hovořil o odhodlání svém a svých spolubojovníků obětovat životy za osvobození vlasti, vzpomenul na přátele, chlapce a děvčata, kteří nedošli. „V jedné věci jsme byli jednotní – československý národ nemůže nikdy žít pod jařmem německého fašismu, my jsem se do politiky nepletli, nám šlo o osvobození vlasti.“

Úryvek z knížky Hlasy z hořících domů, z kapitoly o Ležákách z pera Přemysla Veverky, přečetl herec Josef Somr. Snad každý, kdo v ztichlém sále poslouchal příběh posledních okamžiků statečných lidí, si promítl na pozadí jeho hlasu ty scény, ze kterých nebylo východiska. Jen smrt. Hluboký zážitek umocněný radostí, že se i dnes najde umělec, který má k dané tematice odboje a vlastenectví vztah.

Závěr obstarali dějinnými exkurzy PhDr. Vojtěch Kyncl a Mgr. Radka Šustrová.

„Politici odcházejí, pamětníci zůstávají,“ podotkl moderátor akce a ředitel Památníku Lidice M. Červencl. Připomněl fakt, že loňské setkání poctil svou přítomností tehdejší čerstvý ministr kultury Jiří Besser, a kde jde dnes. Ty politiky, co se zúčastnili letos, pochválil, že mají vztah k historii a nestydí se mezi odbojáře a pamětníky přijít.

Karel Štusák

Vyšlo v čísle 3 (1. února 2012)