Podivná řeč předsedy vlády ČR v Bavorsku

25.02.2013 19:28

K takovému proslovu už nemá předseda naší vlády dávno od voličů mandát. Používá pro odsun, podle vítězných mocností transfer, od německých revanšistů převzatý a pro nás naprosto nepřijatelný název vyhnání.

O odsunu německých menšin ze zemí sousedících s Německem rozhodly vítězní spojenci. Vedla je k tomu snaha odstranit z Evropy zdroj budoucích národnostních konfliktů, jež by opět mohly skončit tím, že Německo rozpoutá další světový válečný konflikt. Kromě toho Československo tehdy nezbavilo někdejší své spoluobčany německé národnosti občanství, jak si pan předseda vlády myslí, protože ti v pohraničí se ho již po Mnichovu a ostatní pak po okupaci okleštěného Česko-Slovenska, zřekli sami. Chtěli domů do Říše a až na nepodstatné výjimky se  s nadšením stali občany nacistického Německa.

Křivdy a násilnosti spáchané za okupace na českém národě a na našich Židech jsou naprosto nesrovnatelné s tím, čemu byli vystaveni při odsunu Němci. Jejich materiální škody jsou rovněž nesrovnatelné s tím, jaké škody vznikly ve dvou Německem vyvolaných světových válkách našim obyvatelům a naší zemi.

Po 2. světové válce mezinárodní arbitráž přiznala Československu reparace ve výši 360 miliard předválečných korun, což na dnešní měnu budou biliony. Doposud nebyly zaplaceny. Odsunuté Němce odškodnily v 50. letech minulého století německé vlády, o to by eventuálně mohly být sníženy naše nároky na válečné reparace.  

Nechápeme, za co a jménem koho se náš předseda vlády omlouvá. Nanejvýše by mohl vyslovit politování nad tím, k čemu následkem válečných událostí po válce došlo. Byli tehdy postiženi naši někdejší spoluobčané německé národnosti, kteří ale předtím, bohužel, se v naprosté většině hlásili k nacistické ideologii a stali se tak do určité míry i spoluviníky za rozpoutání této agresivní války, holocaustu a všech násilností, ke kterým před válkou, za války a po válce došlo. Včetně toho, že v naší zemi byla nastolena komunistická diktatura.

Případný ekonomický přínos proslovu pana předsedy vlády pro naši zemi, vedený snad z vypočítavosti, znevažuje další prohloubení ztráty národního sebevědomí a naší celkové morální devastace.

 

                                               Stanislav Bukovský, Plzeň, člen ČSBS