Podívejte se, jak poslanci hlasovali!

20.02.2014 11:14

Na uvedeném odkazu najdete hlasování o návrhu zákona o státním svátku 17. listopadu -Mezinárodní den studentstva - Den boje za svobodu  a demokracii. Bylo to hlasování o zamítnutí návrhu! Kdo tedy hlasoval NE, byl proti zamítnutí a pro postoupení návrhu do druhého čtení! Potřeba k přijetí návrhu na zamítnutí bylo 71 hlasů a hlas pro zamítnutí dalo 78 poslanců a poslankyň.

www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=58665&l=cz